Finansiering

Finansiering

Vår verksamhet finansieras i huvudsak genom gåvor från allmänheten, företag och organisationer samt med överskottet från secondhand-butikerna.

Hjärta till Hjärta säljer eller skänker det materiella överskottet från butikerna till mottagare i våra verksamhetsländer genom det helägda dotterbolaget Lintrimex International AB, vars verksamhet är momspliktig.

Hjärta till Hjärta har ett så kallat 90-konto, vilket är en kvalitetsstämpel för insamlingsorganisationer. Det utfärdas av Svensk Insamlingskontroll som i givarens intresse och enligt tydliga anvisningar kontrollerar att insamlade medel går till avsett ändamål.

Hjärta till Hjärtas verksamhet granskas årligen av auktoriserad revisor.