God utbildning

God utbildning

Alla barn har rätt att gå i skolan och att slutföra sin skolgång

Utbildning är en förutsättning för att ta sig ur spiralen av fattigdom, förtryckande strukturer och utanförskap. Det motverkar även prostitution och människohandel.

Därför är läxhjälpsverksamheten After School vårt främsta internationella fokus, och vi stöder insatser på flera orter i Rumänien, Albanien och Bulgarien.

After School – mycket mer än läxhjälp

Många barn i Östeuropa lever under mycket knappa förhållanden och saknar stöd hemifrån för att klara skolan. Ofta bor stora familjer i trånga hus, utan rinnande vatten, el, avlopp eller mat på bordet. Anteckningsblock, pennor och tillgång till internet är långt ifrån en självklarhet.

Att då satsa på skolan är väldigt svårt. För att kunna ta till sig kunskap behöver de stöd – men också mat i magen, vilket de får varje dag på After School.

Ofta förväntas eleverna göra stora delar av sitt skolarbete hemma. Upp till fem timmars läxarbete är mer regel än undantag. Men många föräldrar är outbildade och har svårt att axla det ansvar som krävs för att barnen ska klara av skolan, även om intellektuell potential finns.

I princip alla barn som deltar i After School stannar kvar i sina ordinarie skolor och får godkända betyg. Flera av barnen har även fått priser i sina skolor och de fina resultaten har gjort att även rumänska föräldrar registrerar sina barn på After School. Murar mellan romer och övriga rumäner bryts ner och ett mer integrerat samhälle växer fram. Utan arbetet på centret i Pauleasca skulle barnen vara kvar i fattigdomsspiralen och för människorna i staden skulle den positiva förändringen gå mycket långsammare, som i resten av Rumänien.

Genom After School-projekten stöder Hjärta till Hjärta läxhjälpsprogram, sport- och fritidsprojekt samt ger studiestöd till cirka 500 elever i Albanien, Bulgarien, Lettland och Rumänien.

Sportprojekt hjälper unga i Bulgarien

I Bulgarien stöttar vi förutom after school, även ett sportprojekt med syfte att uppmuntra ungdomar i det aktuella området att slutföra sin skolgång, för att motverka kriminalitet och missbruk.

Vi stöder även en judo- och karateverksamhet för utsatta romska barn och ungdomar. Ett krav för att få delta är att barnen sköter skolan. Man driver även många slags sociala insatser mot utsatta familjer i och omkring Sofia.

Unga lärs upp till bagare i Rumänien

För att uppmuntra studier på högre nivå får de äldre ungdomarna i Pauleasca skolbussen till gymnasiet betald.

Det finns även en yrkesskola, där romska ungdomar får hjälp att försörja sig själva genom att utbildas till bagare.