Styrelse och ledning

Styrelse och ledning

ORDFÖRANDE:

Jörgen Ljung

Tidigare lektor i företagsekonomi samt internationell koordinator vid Linköpings universitet. Har haft en gästprofessur i Kina. Har genom åren även arbetat som administrativ pastor. Omfattande erfarenhet från olika styrelseuppdrag.

VICE ORDFÖRANDE:

Birgit Gustafsson

Tidigare rektor och skolområdeschef med mångårig erfarenhet från skol- och förvaltningsvärlden. Utöver styrelseuppdraget också en engagerad volontär i second handbutikerna. 

LEDAMOT:

Annika Widerstedt

Musiklärare och kyrkomusiker. Har växt upp nära Hjärta till Hjärta som dotter till grundarna Sixten och Karin Widerstedt.

LEDAMOT:

Magnus Alphonce

Magnus arbetar som pionjärstrateg på Evangeliska Frikyrkan. Tillsammans med Maria har han två utflugna söner. Magnus har över 20 års erfarenhet av tvärkulturellt arbete.

LEDAMOT:

Erik Emanuelsson

Civilekonom, entreprenör och lantbrukare med ett stort engagemang för migrationsfrågor.

LEDAMOT:

Conny Johansson

Arbetar med administration åt olika skogsföretag. Lång erfarenhet av att arbeta med butik, som butikschef inom Erikshjälpen Second Hand och har drivit eget inom detaljhandeln. Ordförande i Kisa Frikyrkoförsamling.

LEDAMOT:

Eva Holmgren


Jurist med bakgrund från Försäkringsbranschen, idag verksam inom vd- & chefsrekrytering. Flerårig erfarenhet av styrelsearbete från bland annat Länsförsäkringar Östgöta, Wilzens, Handelskammaren med fler bolag. Hon har ett stort engagemang för jobb- och integrationsfrågor.

LEDAMOT:

Mårten Berbres

Filialchef på Stena Recycling med mångårig erfarenhet från återvinningssektorn samt från försäljning inom dagligvaruhandel och industri. Har ett stort engagemang för migrationsfrågor.

LEDAMOT:

Per Rydwik

Konsult med erfarenhet från ledande positioner i näringslivet. Mångårigt engagemang genom styrelseuppdrag och ledande funktioner inom Equmeniakyrkan och civilsamhället.