Vår historia

Hjärta till Hjärtas historia

Fröet till Hjärta till Hjärta såddes en sommarkväll 1961 i Vikingstad, i den lärarbostad som var makarna Karin och Sixten Widerstedts hem. Vid middagsbordet satt en gäst, tillsammans med trebarnsfamiljen.

Gästen var polacken Waclaw Rosowski, som under fem år hade varit fängslad i Auschwitz, på grund av sitt motstånd mot den tyska ockupationsmakten. Under middagen berättade Rosowski om livet i koncentrationslägret och om evakueringen därifrån. Om hur tyskarna tvingade ut tiotusentals fångar på långa vandringar mitt i vintern, i riktning mot ”tyska riket”, efter att östfronten hade kollapsat. Efter att knappt ha överlevt lägren blev marscherna de flesta fångars död – genom svält, kyla, utmattning eller arkebusering.

Började med hjälpsändningar

Rosowskis var en av få som överlevde. Hans berättelse och den nöd han kände för sina landsmän som nu led bakom järnridån grep tag i Sixten och Karin. De började skicka hjälppaket till Rosowskis vänner och släkt i Polen och resa runt i skolor och kyrkor för att dela hans ögonvittnesskildring från Auschwitz, något han inte själv orkade. Med sig hade de Rosowskis fångdräkt. Under tidigt 80-tal övergick engagemanget till hjälpsändningar till Polen. Vardagsrummet i Vikingstad fylldes med skänkta kläder, leksaker, mat och proteser – ett engagemang som spred sig och rent konkret fyllde många hem på Östgötaslätten.

Det som hade börjat med bil och släp blev i takt med det växande engagemanget till fyllda långtradare och ett samarbete med ett polskt åkeri. Under 80-talet gick runt 400 hjälpsändningar från Linköping till Polen. Resorna var ofta strapatsrika, påfrestande och med knappa marginaler, men Widerstedts litade på Gud i allt och var lyhörda för hans ledning – vilket ofta ledde till att de fick uppleva oförklarliga mirakel.

Ett par som kompletterade varandra

I ett tv-program talade dåvarande polska socialministern till svenska folket, tackade för all hjälp och uppmuntrade att låta gåvorna gå ”från  hjärta till hjärta”. De orden tog Sixten vara på och politikerns ord fick ge namn till hjälpverksamheten.

Sixten var en driftig och visionerande man som bland annat utsågs till Årets Linköpingsbo 2006. Han fick även ta emot Europeiskt Solidaritertscentrums Tacksamhetsmedalj, för sin kamp för frihet och demokrati i Polen. När påven besökte Vadstena fick paret ett personligt tack för allt vad de har gjort för Polen.

Alla utmärkelser och uppskattning som riktades till Sixten, har dock sin bakgrund i Karins stora stöd.

Det brukar sägas att bakom varje framgångsrik man står en förvånad kvinna. Det stämmer inte för Karin, som var djupt engagerad i sin makes arbete och betydde mycket för utvecklingen av Hjärta till Hjärta, inte minst genom sin omtanke, eftertänksamhet och förböner.

Kanske skulle det vara mer korrekt att säga att det är Sixten som förvånat fick se framgången, tack vare sin Karin. Men någon ära vill de inte ha själva;  ”Vi är bara en handräckning och lever i det som Gud har funnit för oss”.

Samarbetar med lokala organisationer

När behoven i Polen mättades efter att landet blev fritt från kommunismen koncentrerades istället verksamheten under 90-talet till andra länder, främst Lettland och Rumänien – där de sociala behoven var stora efter en lång tid bakom järnridån och Ceaușescus diktatur.

Utöver materiell och ekonomisk hjälp etablerades olika utvecklingsprogram för att lyfta särskild marginaliserade och utsatta grupper och förändra orättvisa strukturer i grunden.

Alla insatser sker i nära samverkan med lokala partnerorganisationer – med den gemensamma målsättningen att verka för minskad fattigdom, strukturell samhällsförändring och ökad jämlikhet.

Hjälper där nöden är som störst

Med hjälp av dem utvärderar vi kontinuerligt var behoven bäst behövs, såsom:

  • Utbildning till utsatta barn, för att bryta fattigdom och utanförskap och ge hopp och framtidstro.
  • Stöd till människor med fysiska och psykiska funktionsvariationer, en många gånger osynlig och stigmatiserad grupp med ett obefintligt stöd från samhället.
  • Fokus på den romska minoriteten, som levt i århundraden under förtryck och diskriminering.
  • Sedan Rysslands invasionskrig har även Ukraina blivit ett långsiktigt verksamhetsland, där fokus ligger på att hjälpa internflyktingar – i synnerhet i Makarivregionen.
  • Sedan 2020 har arbetet med att vara en samhällsaktör även i svensk kontext fördjupats. Hjärta till Hjärta arbetar för att adressera samhällsutmaningar i Sverige, samt genomföra sociala insatser mot socioekonomiskt utsatta målgrupper i ett lokalt perspektiv.

När Karin dog 2023, tre år efter Sixten, hade två av Guds redskap fullgjort sina uppdrag. Men makarna Widersteds livsverk lever vidare, genom den hjälp som varje år når tusentals människor som lever i utsatthet – i såväl Sverige som Östeuropa. I samma anda vill vi fortsätta att förvalta Sixten och Karins arv – för att stärka individer till ett självständigt och värdigt liv i hållbara samhällen och sprida hopp.