Detta gör vi

Detta gör vi!

Vårt hjärta slår för alla människors rätt till utbildning, inkludering och värdiga levnadsförhållanden – med ett särskilt fokus på utsatta barn, kvinnor och familjer.


Hjärta till Hjärta arbetar för långsiktig förändring enligt vårt enkla och relationella motto – från hjärta till hjärta.

Det gör vi genom samarbete med lokala partnerorganisationer i Sverige, Bulgarien, Albanien, Rumänien, Lettland och Ukraina. Vi följer kontinuerligt upp arbetet och besöker projekten flera gånger per år.

  • Med hjälp av våra partnerorganisationer skapar vi förutsättningar för att unga ska klara sin skolgång och för att vuxna ska kunna försörja sina familjer. Varje individ ska känna hopp om framtiden.
  • Motverkar vi fattigdom, orättvisa strukturer och diskriminering, genom att stärka och synliggöra minoriteter som exkluderas, som romer och personer med funktionsvariationer.
  • Stödjer vi våldsutsatta barn och kvinnor och söker vägar för att motverka barnäktenskap och människohandel.
  • Ger vi akut stöd i form av mat, el och kläder till barn och familjer i krigets Ukraina. Hjälper vi barn som lever i utsatthet och fattigdom möjlighet till fina barndomsminnen, genom sommarläger på natursköna platser i Östeuropa.

Hjärta till Hjärta är även en samhällsaktör i svensk kontext. Genom olika sociala insatser vill vi möta de utmaningar vi ser i vårt eget samhälle och verka för ökad inkludering och integration.

  • I våra fyra second hand-butiker jobbar vi för social och ekologisk hållbarhet genom att återanvända skänkta varor, vilka antingen säljs eller går på export för ytterligare återbruk. Allt överskott återinvesteras i vårt sociala arbete, lokalt och globalt.
  • Våra butiker är även en viktig mötesplats för en mångfald av människor. De är viktiga plattformar för arbetsintegration och språkträning, samt motverkar ensamhet genom att erbjuda gemenskap och en meningsfull sysselsättning.
  • Genom att erbjuda praktikplatser och stötta idrottsprojekt hjälper vi lokala ungdomar i risk att dras in i gängkriminalitet.
  • Genom Mathjälpen i Linköping mättar vi individer och familjer som lever i fattigdom. Stärker människor i en utsatt livssituation och ger dem goda förutsättningar till förändring, genom att Hela Människan i Mjölby.
Vår vision

VÄRDIGT LIV I MEDMÄNSKLIGA


OCH HÅLLBARA SAMHÄLLEN

Våra fokusområden

Vi har vår utgångspunkt i fyra permanenta fokusområden, samt akuta insatser där de humanitära behoven är som störst – just nu Ukraina. Läs gärna mer under varje fokusområde, då många projekt möter flera av våra mål:

God utbildning
ÖKAD JÄMLIKHET
Hållbar utveckling
social omsorg
humanitära insatser