Så förvaltar vi din gåva

Så förvaltar vi din gåva

Hjärta till Hjärta arbetar för långsiktig förändring enligt vårt enkla och relationella motto – från hjärta till hjärta.

Det gör vi genom samarbete med noggrant utvalda lokala partnerorganisationer i Sverige, Bulgarien, Albanien, Rumänien, Lettland och Ukraina. Vi följer kontinuerligt upp arbetet och besöker projekten flera gånger per år.

Läs mer om vad vi gör genom fokusområden och projekt här.

Hjärta till Hjärta har ett så kallat 90-konto vilket är en kvalitetsstämpel som utfärdas av Svensk insamlingskontroll som också granskar att skänkta gåvor används enligt avsikt samt att minst 75 procent går till ändamålet.


Hjärta till Hjärtas genomsnittliga ändamålskostnader har under den senaste treårsperioden överstigit 85 procent.