Hållbar utveckling

Hållbar utveckling

Alla människor ska kunna försörja sig och samtidigt ta ansvar för miljön och våra medmänniskor

Visionen bakom Hjärta till hjärta är ett ”värdigt liv i medmänskliga och hållbara samhällen”. Som en konkret väg dit grundades Lintrimex, för att skapa arbetstillfällen, bidra till ett ökat återbruk och ett positivt klimatavtryck.

Ett kretslopp av nya chanser

  • Lintrimex möjliggör den internationella exporten, så att varor som inte sålts i våra svenska butiker, ändå kommer till nytta.
  • Varorna köps upp av våra partnerorganisationer och transporteras till Bulgarien och Rumänien. Under 2022 uppgick exporten till 310 ton.
  • Det mesta säljs vidare i lokala second hand-butiker i Bulgarien och Rumänien, medan en liten del går till förbränning.
  • Tack vare second hand-butikerna kan vi erbjuda närmare 60 arbetstillfällen till bland annat romer, ensamstående föräldrar och äldre som annars har svårt att få jobb.
  • Istället för att passivt ta emot hjälp ger anställningen dessa människor möjlighet att försörja sig och sina familjer, ökad självrespekt, sjukförsäkring och rätt till pension.Café med mervärde

Kopplingen kanske inte är uppenbar, så låt oss berätta vilken roll vårt populära café i Linköpingsbutiken – Fiket – spelar i detta kretslopp för hållbar utveckling.

  • Utöver att skapa trivsel och mervärde för våra kunder har caféet nämligen flera viktiga funktioner.
  • Inte minst är det en mötesplats och arbetsgemenskap för volontärer och människor i olika former av arbetsmarknads- och sysselsättningsåtgärder.
  • Intäkterna från cafét bidrar även till att finansiera kostnaderna för de internationella exportsändningarna.
  • Så sluts cirkeln, vilket i slutändan leder till att dina gåvor ger människor – både i Sverige och utomlands – en värdeskapande sysselsättning, ökad egenmakt och möjligheter till egenförsörjning. Det kallar vi hållbar utveckling!

Fakta:

Under 2022 hanterade Hjärta till hjärta 890 ton skänkta varor.
- 87% såldes i våra second handbutiker eller gick på export.
- 13% gick till återvinning.

Genom Lintrimex får ratade varor en ny chans, vilket förutom återbruk skapar arbetsintegration och arbetstillfällen i både Sverige och Östeuropa.