Vår värdegrund

Vår värdegrund

Hjärta till Hjärta är en biståndsorganisation och samhällsaktör på kristen grund, utan ekonomiska vinstintressen. Vi drivs av en vision om ett värdigt liv i medmänskliga och hållbara samhällen – för alla människor.

Såväl lokalt som globalt samverkar vi med lokala aktörer, för att på ett hållbart och långsiktigt sätt rikta våra insatser där de behövs mest.

Målet är att bryta alla dimensioner av fattigdom, orättvisor och utanförskap och stötta människor till egenmakt och försörjning. Framförallt vill vi fylla människor med hopp!

Vår vision

VÄRDIGT LIV I MEDMÄNSKLIGA


OCH HÅLLBARA SAMHÄLLEN

UPPDRAG

Föreningen Hjärta till Hjärta är en biståndsorganisation och samhällsaktör på kristen grund, utan ekonomiska vinstintressen.

Vårt uppdrag och vår drivkraft utgår från övertygelsen om alla människors lika värde och rätt till trygghet, förändring och frihet.

Genom samverkan på olika nivåer möjliggör vi insatser med fokus på social omsorg, utbildning och hållbar utveckling. Vårt engagemang präglas av långsiktighet men punktinsatser förekommer.

Hjärta till Hjärta är en röst för de svaga – särskilt utsatta barn och familjer. Vi tar ställning för ökad jämlikhet, inkludering och mot alla dimensioner av fattigdom, orättvisor och utanförskap.

VÄRDERINGAR

MEDMÄNSKLIGHET

Alla människor har ett unikt och okränkbart värde. Vi är inkluderande och visar varandra omsorg, kärlek och respekt.

ENGAGEMANG

Vi är en öppen och välkomnande gemenskap. I samverkan och genom praktisk handling är vi en utsträckt hand till dem som behöver oss.

HÅLLBARHET

Vi återskapar mänskliga och materiella värden. Genom omsorgsfull förvaltning av våra resurser tar vi ansvar för vår miljö och våra medmänniskor – nu och för framtiden.