Ökad jämlikhet

Ökad jämlikhet

Alla människor har ett unikt och okränkbart värde

Alla våra biståndssamarbeten ska verka för ökad jämlikhet och lyfta fram och stötta dem som hålls nere av orättvisa strukturer. Inte minst sker detta genom att uppmuntra romska flickor att fullfölja sin skolgång, eftersom utbildning är den viktigaste faktorn för att bryta fattigdom samt motverka prostitution och människohandel. För människor med funktionsvariationer verkar vi för förbättrade levnadsförhållanden, bland annat genom påverkansarbete gentemot beslutsfattare.  

Stöd till funkisfamiljer i Lettland

Människor med funktionsvariationer är ofta en svag och stigmatiserad samhällsgrupp som sällan får den hjälp de behöver i våra verksamhetsländer. Det leder till ojämlikhet och ökat lidande för dem och deras familjer.

Därför stöttar vi familjestödsprojekt i Lettland, där huvudmålgruppen är familjer till barn med funktionsvariationer och socialt utsatta familjer.


Det arrangeras även stödgrupper där föräldrar tillsammans med en professionell psykolog diskuterar, bearbetar och delar erfarenheter med varandra.

Tillsammans med vår samarbetspartner Velki Association arrangerar vi sommarläger för föräldrar och barn med funktionsnedsättningar.

På dagcenter får ungdomar och vuxna stimulans och möjlighet till arbete. Textilkonst och musik är några av sysselsättningarna, till vilket vi bidrar med materiellt stöd.