Humanitära insatser

Humanitära insatser

Krig, konflikt, naturkatastrofer

Vid akuta kriser är vi redo att göra insatser, under den tid som krävs.

UKRAINA

Kriget i Ukraina har skapat enorm förödelse och lett till över fem miljoner internflyktingar.

Sedan krigets början 2022 har Hjärta till Hjärta i samverkan med flera andra aktörer genomfört en rad humanitära insatser, genom mat, kläder, elverk, ersätta trasiga fönster, bidra med ambulanser och vårdfordon.

Men mycket finns kvar att göra. Tack för ert förtroende och er generositet.

Tillsammans har vi gjort skillnad för tusentals krigsdrabbade medmänniskor, till exempel genom:

 • Stöd till flyktingboenden för internflyktingar i Ukraina
 • Stöd till flyktingboende i Rumänien
 • Transportkostnader för flyktingar från Polen till Sverige
 • Inköp och leverans av större ambulerande vårdenhet (monsterambulansen) med flera vårdplatser för akut medicinsk behandling. Används idag som blodgivarenhet för att möta det stora behovet av transfusioner.
 • Hjälpsändningar med bland annat kläder, filtar, blöjor och hygienprodukter från Rumänien till Kilia (Odessaregionen) som stöd till internflyktingar.
 • Budgetstöd till och samverkan med andra aktörer för inköp och leverans av 46 elverk och 14 ambulanser/vårdfordon
 • Matpaket i flera omgångar till 200 utsatta familjer i Makariv, Kievregionen.
 • Månatligt finansiellt stöd till samarbetsorganisation i Makariv för riktade insatser mot utsatta familjer (mat, hygienartiklar, ved/pellets mm)
 • Stötta sommarläger för krigsdrabbade barn under sommaren 2023
 • Traumabearbetning i skolor
 • Stöd till traumatiserade hjälparbetare
 • Restaurera bombskadade hus, genom att ersätta trasiga fönster med nya.