Samarbeten

Samarbeten

Sverige:

Mathjälpen

Delar ut matkassar till ett 50-tal hushåll i Linköping, i ett samarbete mellan Citykyrkan, Equmeniakyrkan, Frälsningsarmén och Ryttargårdskyrkan.

Läs mer

Lettland:

Velki Association

Hjälper familjer till barn med funktionsvariationer och socialt utsatta familjer i landet. Man jobbar med föräldrastödsgrupper, gruppboenden, kurser, kriscenter och utbildningsstöd.

Läs mer

Albanien:

World of Life International/Qendra Fara Miresie 

På centret Seeds of Goodness i staden Lac erbjuds fysioterapi, talträning och sociala insatser för barn, ungdomar och vuxna med funktionsvariationer.

Centret erbjuder även after school-verksamhet som framgångsrikt hjälper barn och ungdomar (främst från den romska minoriteten) med läxor och uppmuntran till utbildning.

Facebook

Instagram

Hope for Shkodër/ Shprese per Shkodren 

Organisationen Hope for Shkodër driver after school-verksamhet samt en vårdcentral med ett stort socialt arbete för utsatta familjer, bland annat genom fysioterapi.

Läs mer

Rumänien:

FDES

FDES driver tre afterschool-projekt med romska barn som målgrupp. Verksamheten drivs i statliga skolor med hög professionalitet och utbildade lärare.

Läs mer

Somebody Cares

Målgruppen är romska familjer med fokus på utbildning och socialt arbete, främst genom after school och bageriutbildning.

Läs mer

Bulgarien:

Bulgarian Aid Mission (BAM)

Sportprojekt med syfte att påverka den unga generationen att slutföra sin skolgång och att inte hamna snett i livet. BAM gör även många sociala insatser mot utsatta familjer i och omkring Sofia och driver after school-verksamhet.

Läs mer

Ukraina:

Messenger of Hope

Materiellt bistånd och stöd till utsatta familjer som drabbats av kriget, är på flykt och som har barn med funktionsvariationer. Arbetar även med traumabearbetning i skolor. 

Läs mer

Ukrainahjälpen Filippus

Materiellt bistånd med fokus på kläder, mat, sjukvårdsmaterial, elverk och ambulanser. Även sommarläger för krigsdrabbade barn.

Läs mer