Skänk pengar

Skänk pengar

Tack för att du vill skänka en gåva till vårt arbete för en mer medmänsklig värld! 
Varje krona är värdefull och tillsammans gör vi verklig skillnad för utsatta medmänniskor. 
Nedan väljer du själv vilket belopp du vill bidra med och vilket ändamål du vill stödja. 

Ge varje månad

Ge en engångsgåva

Högtidsgåva

Minnesgåva

Swish: 900 7857

Ge varje månad

Som månadsgivare stöder du Hjärta till Hjärta med en valfri, regelbunden gåva. Genom autogiro dras din gåva automatiskt varje månad, vilket minskar våra administrationskostnader samtidigt som det är ett enkelt sätt för dig att stödja oss. 

Ditt kontinuerliga stöd ger en stabil grund i vårt uppdrag att skapa hopp och framtidstro, förändring och utveckling för utsatta medmänniskor   

Du väljer själv vilket belopp du vill bidra med och vilket ändamål du vill stödja. Du kan närsomhelst avsluta ditt givande.  

Hjärta till Hjärta har ett så kallat 90-konto vilket är en kvalitetsstämpel som utfärdas av Svensk insamlingskontroll som också granskar att skänkta gåvor används enligt avsikt samt att minst 75 procent går till ändamålet.Hjärta till Hjärtas genomsnittliga ändamålskostnader har under den senaste treårsperioden överstigit 85 procent. Obs! Om du ger minst 200 kr/månad samt minst 2 000 kr/år har du rätt till skatteavdrag på 25 procent. Det innebär att din gåva hjälper fler – utan att det kostar dig mer! Läs mer här.

Ge en engångsgåva

Du kan stötta vårt arbete genom att ge en engångsgåva, enklast via swish. Om du önskar kan du öronmärka gåvan för ett särskilt syfte. Oavsett är din gåva viktig och kommer behövande människor till del. 

Obs! Visste du att kan få skattereduktion om du:

  • Ger minst 200 kronor per tillfälle.
  • Skänker minst 2 000 kronor under året, till oss eller till andra organisationer som är godkända gåvomottagare.

Läs mer om skattereduktion här.

Här är våra fokusområden som du kan öronmärka din gåva till 

God utbildning
ÖKAD JÄMLIKHET
Hållbar utveckling
social omsorg
humanitära insatser
Skattereduktion

Hjärta till Hjärta är godkänd gåvomottagare för skattereduktion. Du kan få skattereduktion med 25 procent för de gåvor du ger till oss. Det innebär att din gåva hjälper fler – utan att det kostar dig mer! För att du ska kunna få skattereduktion behöver vissa förutsättningar vara uppfyllda.

För att få skattereduktion för de gåvor du ger till oss behöver vi ha ditt personnummer.

Vi lämnar över kontrolluppgifter för de gåvor vi tar emot till Skatteverket, så att din skattereduktion fylls i automatiskt i din inkomstdeklaration.

Tänk på att enstaka gåvor under 200 kronor inte räknas i skattereduktionen, även om slutsumman för året skulle landa på 2 000 kronor.

  • Du måste ha gett minst 200 kronor per tillfälle.
  • Du måste skänka minst 2 000 kronor under året, till oss eller till andra organisationer som är godkända gåvomottagare.
  • Du ska ha fyllt 18 år senast den 31 december samma år som gåvan skänks.
  • Du behöver betala skatt för alla dina inkomster i Sverige, oavsett vilket land inkomsterna kommer ifrån.
  • För att kunna få skattereduktionen krävs det också att du har tillräckligt med skatt att räkna av skattereduktionen mot.

Du kan läsa mer på om Skattereduktion för gåvor på Skatteverkets hemsida:

Skatteverket

Skattereduktionen är 25 procent av gåvobeloppet. Som högst kan du få 3 000 kronor i avdrag, vilket motsvarar gåvor på totalt 12 000 kronor under ett år.

Har du gett under 2 000 kronor på ett år får du ingen skattereduktion.

Skattereduktionen är 25 procent av gåvobeloppet. Som högst kan du få 3 000 kronor i avdrag, vilket motsvarar gåvor på totalt 12 000 kronor under ett år.

Har du gett under 2 000 kronor på ett år får du ingen skattereduktion.

Högtidsgåva

Minnessgåva

Insamlingsbössa

I Linköping med omnejd har vi ett stort antal bössor utplacerade i butiker och på arbetsplatser, vilka töms töms tre gånger om året eller vid behov. Varje år genererar insamlingsbössorna cirka 100 000 kronor till vårt arbete bland de som behöver det mest, lokalt och globalt.

Tack till alla näringsidkare som låter oss ha en insamlingsbössa hos er och tack till alla er som har lagt en slant i bössorna. Varje krona är värdefull!

Vill du ha en bössa i din butik eller på ditt företag, maila oss på info@hearttoheart.se 

Testamentera

När du väljer att ta med Hjärta till Hjärta i ditt testamente ger du hopp och framtidstro till människor som lever i utsatthet och nöd. Du är med och förändrar utsatta människors liv direkt, men i förlängningen bidrar du också till att förändra de strukturer som orsakar utanförskap och fattigdom. Det är ett värdigt och fint sätt att lämna avtryck och låta den egna livsgärningen fortsätta verka genom andra.

Du kan också välja att testamentera dina ägodelar som sedan säljs i våra butiker, så att fler kan få glädje av dem och ge intäkter till vår verksamhet.

Tack vare gåvorna vi får varje år kan vi hjälpa tusentals barn, familjer och äldre genom skolgång, yrkesutbildningar, rehabträning, försörjning och mycket mer. På så vis förebyggs trafficking, fattigdom och segregation. Allt du skänker gör skillnad!

Det du väljer att testamentera eller skänka till Hjärta till Hjärta är efter mottagandet befriat från skatt på ränteintäkter, aktieutdelningar samt realisationsvinster. Antingen du väljer ett specifikt projekt eller där det bäst behövs.

Har du frågor till oss angående testamente, kontakta: jorgen@hearttoheart.se