Tillsammans för en värld i kris!

Din gåva bidrar till fortsatta humanitära insatser i Ukraina, men också till bland annat utbildning för romska barn i Rumänien, hälsofrämjande sportaktiviteter för ungdomar i Bulgarien och till stödinsatser för barn med funktionsvariationer i Albanien och Lettland. Skänk efter förmåga – varje krona gör verklig skillnad! Läs mer här

GE EN GÅVA!

LÄS FLER NYHETER ➔