Utbildning motverkar barnäktenskap!

Verka för att barn ska gå i skolan och slutföra sin utbildning.


GE EN GÅVA!

I en orolig tid med krig i vår närhet, inflation och sviterna efter pandemin får vi inte glömma bort vår framtid – barnen!

Hjärta till Hjärta arbetar långsiktigt för att förändra förutsättningarna för utsatta barn och ungdomar i Östeuropa.

  • Omkring 50 % av barnen från den romska minoriteten hoppar av grundskolan i tonåren.
  • Utanförskap, bristen på framtidstro och en misslyckad skolgång resulterar inte sällan i ett destruktivt liv där kriminalitet, prostitution och drogmissbruk blir en del av vardagen.
  • Det finns en stark koppling mellan barnäktenskap och avhopp från skolan, särskilt för flickor.
  • Barnäktenskap är en stark tradition i romska samhällen och det betraktas som ett legitimt sätt att beskydda unga kvinnor, men i verkligheten begränsar det kvinnors möjligheter i livet.


Utbildning är en förutsättning för att ta sig ur fattigdom, förtryckande strukturer och utanförskap.
Genom After School, en kombination av lärarledd läxhjälp och fritidshem som tar vid efter den vanliga skoldagen, verkar vi för att barn ska gå i skolan och slutföra sin utbildning. I en trygg och varm miljö får barnen hjälp med läxor, de får ett varmt mål mat och de erbjuds möjlighet att delta i bland annat sportaktiviteter och musikundervisning.

Nu är det skolstart och barnen behöver ditt stöd!
Det kostar i genomsnitt 460 kr/månad eller 23 kr/dag för ett barn i After School.
Då ingår studiematerial, mat, lärarlöner, hyror, transport och alla fritidsaktiviteter.
Skänk efter förmåga – varje gåva är värdefull! 

Skänk din gåva här

Swish: 900 78 57 eller BG: 900-7857 Märk gåvan: Utbildning

Varmt tack för din gåva!

Mikael Joumé
Direktor