Utbildning motverkar barnäktenskap! – Hjärta till Hjärta

Utbildning motverkar barnäktenskap!

  • Omkring 50 % av barnen från den romska minoriteten hoppar av grundskolan i tonåren.
  • Det finns en stark koppling mellan barnäktenskap och avhopp från skolan, särskilt för flickor.
  • I flera länder i Östeuropa och på Balkan gifter sig hälften av romska kvinnor innan de har fyllt 18 år, jämfört med 10 % bland majoritetsbefolkningen.
  • Barnäktenskap är en stark tradition i romska samhällen och det betraktas som ett legitimt sätt att beskydda unga kvinnor, men i verkligheten begränsar det kvinnors möjligheter i livet, ökar ojämlikheten och cementerar könsroller.


Utbildning är en förutsättning för att ta sig ur fattigdom, förtryckande strukturer och utanförskap. Hjärta till Hjärta arbetar långsiktigt för att förändra förutsättningarna för marginaliserade barn och ungdomar i Östeuropa och på Balkan.

Genom After School, en kombination av lärarledd läxhjälp och fritidshem som tar vid efter den vanliga skoldagen, verkar vi för att barn ska gå i skolan och slutföra sin utbildning.

I en trygg och varm miljö får barnen hjälp med läxor, de får ett varmt mål mat och de erbjuds möjlighet att delta i bland annat sportaktiviteter och musikundervisning.

Inom ramarna för verksamheten skapas också utrymme för nivåanpassade samtal om bland annat trafficking, alkohol och droger, normer och värderingar, integration/segregation och rättigheter/skyldigheter.

Det kostar i genomsnitt 500 kr/månad eller 25 kr/dag för ett barn i After School – varje gåva är värdefull! Tillsammans bidrar vi till en ljusare framtid för många barn och ungdomar!

Din gåva bidrar bland annat till:

  • Inköp av studiemateriel och utrustning
  • Ett varmt mål mat per dag
  • Lärarlöner för läxhjälp, musikundervisning, sportaktiviteter
  • Hyror, transporter/skolskjuts

Swish: 900 78 57 eller BG: 900-7857 Märk gåvan: Utbildning eller klicka på länken nedan:

Utbildning

Varmt tack för din gåva!

Läs mer om vårt arbete med utbildning här:
Nyhetsbrev 3-2020

MÅNADSGIVARE

GE EN GÅVA

Bli månadsgivare


Som månadsgivare gör du verklig skillnad - tillsammans skapar vi hopp och framtidstro med ett särskilt fokus på utsatta barn och familjer i Östeuropa!


BLI MÅNADSGIVARE

Ge en gåva


Din gåva gör skillnad! Tack för att du bidrar till hopp och framtidstro, förändring och utveckling med ett särskilt fokus på utsatta barn och familjer i Östeuropa!


GE EN GÅVA


GE EN HÖGTIDSGÅVA


GE EN MINNESGÅVA