Förändra ett liv!

Våra after school-program samt studiestöd till gymnasieungdomar ökar förutsättningarna för framtida egen försörjning!


GE EN GÅVA!

Utbildning är den viktigaste faktorn för att ta sig ur fattigdom och förändra sitt liv.

Pandemin har gjort att många barn i våra verksamhetsländer i perioder gått miste om värdefull undervisning, men också den värdeskapande samvaron med andra barn, lärare och mentorer.

Många har halkat efter när de inte har fått det lärarstöd de så väl behöver, och det finns risk att en del barn inte återvänder till skolan alls eftersom föräldrarna förväntar sig att de ska bidra till familjens försörjning.

Hjärta till Hjärta verkar för att barn ska få vara barn, att de ska få gå i och slutföra skolan med godkända betyg.

Våra after school-program samt studiestöd till gymnasieungdomar ökar förutsättningarna för framtida egen försörjning!

Hjälp oss att skapa en ljusare framtid för utsatta barn och ungdomar i Östeuropa!

För 450 kr bekostar du en månad för ett barn i After School som är en kombination av lärarledd läxhjälp/fritidsverksamhet. Då ingår studiematerial, mat, lärarlöner, hyror och transport.

Studiestödet till gymnasieungdomarna på 200 kr/vecka täcker kostnader för studiematerial, mat och transporter.

Ge efter förmåga – varje krona gör skillnad!

Skänk din gåva här.
Swish: 900 78 57 eller BG 900-7857.
Uppge: Utbildning

Tack för din gåva och omtanke!