Ukraina

Kriget i Ukraina har pågått i över ett år. Sedan starten har Hjärta till Hjärta i samverkan med flera andra aktörer genomfört en rad humanitära insatser. Nedan följer en sammanställning över ekonomin och de insatser som genomförts under 2022. Tack för ert förtroende och er generositet.

Tillsammans har vi gjort och fortsätter göra skillnad för tusentals krigsdrabbade medmänniskor!

GÅVOR & UTBETALNINGAR 2022

Riktade gåvor: 4,5 MKR

Utbetalat: 3,6 MKR

Insamlings-/administrationskostnader: 300 tkr (<7%)

Balans 31 december: 600 tkr (för pågående insatser under 2023)

INSATSER 2022:

  • Stöd till flyktingboenden för internflyktingar i Ukraina
  • Stöd till flyktingboende i Rumänien
  • Transportkostnader för flyktingar från Polen till Sverige
  • Inköp och leverans av större ambulerande vårdenhet (monsterambulansen) med flera vårdplatser för akut medicinsk behandling. Används idag som blodgivarenhet för att möta det stora behovet av transfusioner.
  • Hjälpsändningar med bland annat kläder, filtar, blöjor och hygienprodukter från Rumänien till Kilia (Odessaregionen) som stöd till internflyktingar.
  • Budgetstöd till och samverkan med andra aktörer för inköp och leverans av 46 elverk och 14 ambulanser/vårdfordon
  • Matpaket i flera omgångar till 200 familjer i Makariv, Kievregionen.

Läs mer om tidigare insatser här

PÅGÅENDE INSATSER 2023:

  • Fortsatta inköp och leveranser av elverk samt vårdfordon
  • Månatligt finansiellt stöd till samarbetsorganisation i Makariv för riktade insatser mot utsatta familjer (mat, hygienartiklar, ved/pellets mm)
  • Fortsatta humanitära sändningar till Kilia i Odessaregionen.