Hjälp oss att rädda liv och lindra nöd!

Kriget i Ukraina är en ofattbar verklighet med tusentals skadade och dödade civila!
10 miljoner har tvingats på flykt varav 4 miljoner redan har lämnat landet (UNHCR). De flesta av dessa flyktingar är kvinnor, barn och äldre i stort behov av hjälp, både i Ukraina och i de länder dit de flyr.

Swish: 900 78 57        BG: 900-7857

Märk: Ukraina

Tack för din gåva och dina förböner!

Informationen uppdateras löpande

Med hjärta för Ukraina

Hjälp oss att rädda liv och lindra nöd!


GE EN GÅVA!

Ukraina

Hjärta till Hjärta kanaliserar en del av insamlade gåvor via Evangeliska Frikyrkan (EFK) i Sverige.

Vi har ett stort förtroende för EFK som i många år har arbetat med sociala, diakonala och humanitära insatser runt om i världen. Läs mer om EFK här

EFK står i direktkontakt med den Ukrainska Baptistunionen som genomför omfattande humanitära insatser i Ukraina. EFK återrapporterar om händelseutvecklingen till Hjärta till Hjärta samt redovisar hur gåvorna används i det humanitära arbetet. Anslaget från Hjärta till Hjärta är ett budgetstöd där den totala insatsen finansieras av flera olika samfund, kyrkor och organisationer.

Underlag från EFK om pågående insats i Ukraina:

Ukrainska Baptistunionen har gjort ett upprop för att bidra i den svåra situation som nu råder. Tillsammans med Baptist World Alliance och de biståndsorganisationer (BMS, Hungarian Baptist Aid, BFAD) som finns i Europeiska Baptist Federation (EBF) nätverk, har en insats startats för att möta de behov Ukrainska Baptistunionen adresserar. De kommer adressera de mest sårbara familjerna och individerna som inte har medel eller nätverk att förlita sig på i flykten. Därför har man öppnat 10 baptistkapell på vägen mot västra Ukraina, där människor kan sova, få mat och hygienartiklar. Fler baptistkapell kommer öppnas utifrån det ökade behovet. Navet i det här är 6 stycken logistikcenter som upprättats vid den västra gränsen för att ta emot mat, hygienartiklar, sockar, filtar, ryggsäckar mm. Mat och förnödenheter köps in i närområdet och transporteras från grannländer alternativt köps in lokalt där det är möjligt.

I insatsen ingår även flyktinghjälp som den Polska Baptistunionen genomför. Redan på kvällen under Invasionens första dag skickades en lastbil från Ungern som anlände under natten samma dag.

Den Ukrainska Baptistunionen har sedan 2014 haft en stor insats med Humanitär hjälp in de utsatta områdena i östra Ukraina. Evangeliska Frikyrkan har gått med i denna insats utifrån att vi har förtroende både för den lokala insatsorganisationen och de som planerar insatsen. Ukrainska baptistunionen har utifrån sina insatser i DONBAS området fått löfte om att gränsen skall vara öppen för Humanitärinsatser som ställs till Ukrainska baptistunionen.

Daniel Råsberg
Missionsideolog och utvecklingsledare
Evangeliska Frikyrkan

Rumänien

Hjärta till Hjärta ger stöd till redan existerande partnerorganisationer, såsom Somebody Cares i Rumänien. Här finns ett upparbetat förtroende sedan många år. Somebody Cares har i samverkan med en annan lokal organisation beredskap att ta emot cirka 200 flyktingar till en lägergård i Rumänien.

Stödet går till mat, filtar, kläder, hygienartiklar, transporter samt ved för uppvärmning.

2022-06-08

Mobil vårdklinik räddar liv!

I mitten av juni rullar vårdkliniken in i Ukraina. Myndigheter och ukrainsk sjukvårdspersonal står redo.

Ekipaget ska kamouflagemålas och sedan förflyttas till krigzonerna med trolig placering bakom den omedelbara krigslinjen.

De fyra vårdplatserna kommer att rädda liv! Här får skadade ukrainska soldater akutvård. När tillståndet stabiliserats transporteras de vidare till annan sjukvårdsinrättning.

Vi behöver ytterligare 200 000 kronor för att finansiera inköp och transport. Vad är ett liv värt? Skänk en gåva nu!

Swish: 900 78 57

Märk: Ambulans

Tack - tillsammans räddar vi liv!

2022-04-08

Ambulans:

Hjärta till Hjärta kommer att finansiera en fullt utrustad ambulans som skickas till Ukraina. Det finns ett stort behov av räddningsfordon i landet och vi vill använda våra insamlingskanaler för att tillmötesgå dessa behov. Din gåva eller företagssponsring möjliggör denna insats.

Vill du vara med? Swish: 900 78 57 eller BG: 900-7857 Märk: AMBULANS. Vi utställer faktura. Skicka fakturauppgifter till andreea@hearttoheart.se

EBF – Ukraina (EFK-projektet):

Kyrkor runtom i Ukraina arbetar gemensamt för att erbjuda bostad, mat, kläder, medicin och transporter. Baptistförsamlingarna har i dagsläget kapacitet att erbjuda 45 000 sovplatser i Ukraina och 6 000 sovplatser i de närliggande länderna Polen, Rumänien, Moldavien, Slovakien och Ungern. Hyllorna i de flesta affärer gapar tomma i staden Sumy i nordöstra Ukraina. Kyrkorna i andra regioner skickar mat in i staden varje dag så de lokala kristna församlingarna kan hjälpa människor som har behov av stöd med mat. Baptistkyrkan i Cherkasy levererar mat rakt in i svårt drabbade områden och när de åker tillbaka erbjuder de transport ut ur krigszonen för att sedan få hjälp att lämna landet.

2022-03-16

I Ukraina fortsätter EBF att möta behoven från kriget med medkänsla och öppna hjärtan. 600 kyrkor deltar aktivt i att hjälpa människor på flykt, däribland en liten församling i Yaltushkiv som förser nästan 800 människor med mat varje dag. I takt med att mat och förnödenheter börjar ta slut i butikerna, är församlingarnas logistikcenter redo att ta emot och distribuera nödhjälp till utsatta. För att möta de ökande behoven av varor, arbetar ukrainska baptister från Lviv för att etablera distributionscenter i östra och centrala delarna av landet. EBF berättar att baptistsamfunden i närliggande länder, som Polen, Slovakien, Ungern, Rumänien och Moldavien, gör stora insatser för att ta emot människor på flykt och samordna nödhjälp. Behoven i och omkring Ukraina till följd av kriget är fortsatt stora och insatsen fortsätter. Vår samarbetspartner Evangeliska Frikyrkan har tät kontakt med EBF för att följa utvecklingen och de behov som finns.

2022-03-10

Genom Ukrainska Baptistunionen fungerar nu 6 stycken logistikcentrum i landet dit man levererar humanitärt bistånd som sedan distribueras till hela 600 kyrkor i landet genom humanitära korridorer som upprättats i samverkan med Ukrainska myndigheter. Man hjälper med mat, hygienartiklar, vatten, strumpor och sovplatser. Kyrkorna finns i alla landets regioner och fungerar som öppna tillflyktsplatser för människor som flyr och speciellt för människor som är extra utsatta som ensamma kvinnor, barn och äldre som inte har medel eller kontakter som underlättar flykten. Man försöker fylla de behov som uppstår genom omsorg i handling. Flera miljoner människor rör sig inom landet för att komma undan konflikt och krig och dessa kyrkor gör verklig skillnad varje dag. Man upplever utmaningar vid den polska gränsen som försenar logistiken och största utmaningen är att läget i Ukraina blir värre dag för dag när mat, vatten och varor börjar bli svårare att få tag på, speciellt i den östra delen av landet.

2022-03-04

Den Europeiska Baptistfederationen (EBF) lämnar följande rapport till EFK efter kontakt med den Ukrainska Baptistunionen den 1 mars.

”Efter evakueringen från Kiev i slutet av förra veckan, så arbetar Baptistunionen från Lviv. Trots att många har skickat sina familjer över gränsen eller till andra delar av landet, så fortsätter ukrainska baptister att mobilisera sig för att möta krisen i landet.

Kyrkor över hela landet har öppnat som hjälpcenter där människor kan huseras under deras flykt. Kyrkorna i öst är kopplade till de i väst som kan ta emot familjer som flyr. Det finns 5-6 logistikcenter som distribuerar mat och hjälp som behövs.

Situationen är dock extremt instabil och kommer fortsatt att vara föränderlig de kommande dagarna. Just nu kan man fortfarande köpa en hel del varor i många delar av landet, men de lagren kommer att sina. EBF har regelbundet kontakt med baptistledare som berättar vilka behoven är och kommer att vara de kommande dagarna.”

2022-04-08

För närvarande bor cirka 70 Ukrainska flyktingar på lägergården. Somebody Cares huvudfokus är att laga mat, att ta hand om barnaktiviteter och Gudstjänster. Somebody Cares har också bistått med att reparera bilar som gått sönder och hjälpt flyktingarna att tanka upp fordon för de som reser vidare. Sjukhusbesök och mediciner har man också hjälpt till med i de fall de behoven uppstått. Hjärta till Hjärta fortsätter att stötta denna viktiga insats.

2022-03-21

Organisationen Somebody Cares har under helgen hjälpt till med att köra en flicka med skadad hand till sjukhuset, men också varit på centralstationen i Bucharest och hämtat 7 nya personer och en ny resa görs idag. Inne på tågstationen har myndigheterna satt upp tält för människor på flykt och under dessa veckor har det kommit ca 500 000 människor över gränsen från Ukraina, och av denna stora grupp har ungefär 80 000 personer stannat i landet. Antalet boende på lägergården är relativt konstant runt 70 personer då det både kommer och åker familjer, bara idag lämnade 10 personer för nya destinationer varav en person återvände till Ukraina. Flera av de som bor på boendet är väldigt sugna på att hitta arbete och det är en utmaning man nu försöker tänka kreativt omkring. Det här initiativet genomförs i samverkan med flera organisationer som gemensamt bestämt att kroka arm för att möta behoven mer effektivt i sin region och det är något vi tror är mycket värdefullt. Vi är verkligen starka tillsammans.

2022-03-16

Det bor idag mellan 70-80 personer som flytt från Ukraina på lägergården och man försöker ge dem en så fin tid som möjligt. En sak som är ett stort behov är att känna att man har något att göra, meningsfulla aktiviteter för både barn och vuxna. Somebody Cares har besök av en volontärsgrupp från Holland och tillsammans med några av de romska familjerna åkte man till flyktingboendet och hade olika aktiviteter som sång och musik och roliga lekar för familjerna. Det var mycket uppskattat. Dagligen lagas det mat och bakas bröd till alla som bor och är volontärer i verksamheten. Man hjälper även till med transporter och igår körde man några familjer till flygplatsen för vidare transport till Tyskland och Holland.

Så här skriver Somebody Cares på sin Facebooksida:

Kan du tänka dig hur det måste vara för ett litet barn, att lämna ditt hem och alla dina leksaker och bara få med dig en liten ryggsäck? Kanske kan du aldrig återvända hem. Barnen är så glada att få leka med leksaker och spel. Kan du tänka dig att tvingas lämna delar av din familj, dina föräldrar, din make och i vissa fall till och med din son i ett land där de är i fara varje dag?

Vi kan inte föreställa oss detta och våra hjärtan gråter med dem.

2022-03-10

Idag bor 56 personer på lägergården och 20 nya personer är på väg. 19 personer har lämnat för att ta sig vidare mot andra länder sedan man öppnade verksamheten. Många har fått och får aktiv hjälp, omsorg och en plats för återhämtning. Situationen förändras dagligen och flexibilitet är mycket viktigt. Varje dag lagas det mat, ordnas transporter och ges materiellt stöd på olika sätt. Man har också kompletterat möblemang, maskiner och renoverat värmesystemet för att kunna erbjuda en så funktionell miljö som möjligt för verksamheten. Romska kvinnor från Pauleasca åkte igår kväll ut till lägergården med choklad, presenter och ostkaka för att fira kvinnodagen och alla starka mammor som finns här med sina barn. Det serverades middag och alla hjälptes åt och upplevde tacksamhet att mitt i svårigheter och sorg kunna känna glädje och gemenskap.

2022-03-07

Under helgen har flyktingar från Ukraina kommit och gått i det arbete Somebody Cares är engagerad i. Många av dem som kommer just nu är flyktingar på väg till andra länder, släktingar och vänner. Det finns dock ett stort behov av ett andningshål några dagar för att hämta nya krafter och få tillfällig hjälp med mat och husrum. Under måndagen bodde 44 ukrainare på lägergården och minibussar är på väg till gränsen för att hämta tre nya familjer och en äldre kvinna. Att få komma till en säker plats med människor som ger omsorg och stöd under en längre eller kortare period kommer göra stor skillnad. Med tiden bli det troligen så att fler och fler kommer ha behov av längre vistelser och mer omfattande stöd och detta är man beredd att erbjuda.

Florin Oprescu som leder Somebody Cares, säger att många av de ukrainska flyltingarna bär på mycket svåra och känslomässigt omskakande berättelser.

2022-03-04 Uppdatering Somebody Cares:

Somebody Cares i Micesti har tillsammans med deras partners i regionen nu tagit emot 3 familjer med totalt 13 barn och 6 vuxna och fler familjer är på väg inom de närmsta dagarna. Två familjer med 13 personer åker just nu från Kharkiv i dåliga bilar och under stora utmaningar och ytterligare en familj är på väg från Kiev. Somebody Cares har redan nu lagat varma mål mat till familjerna och de volontärer som jobbar, genom sitt bageri har man bakat färskat bröd, man har levererat ved och hjälpt till med vissa anpassningar av lokalerna på lägergården. Läget uppdateras dagligen och vi är glada att vi har en så bra partner som växlar upp sitt engagemang efter de behov som uppstår.

2022-03-03

Hjärta till Hjärta står i tät kontakt med våra partnerorganisationer. Rumänien, som gränsar mot Ukraina, har tagit emot människor på flykt och så här i början av flyktingströmmarna har det rumänska folket visat prov på stor medmänsklighet och omsorg genom att öppna sina hem, men resurserna är knappast oändliga och om bara några veckor kan situationen vara helt annorlunda.

Rumänien betraktas som ett transitland. Många Ukrainare söker sig mot andra europeiska länder där de har släkt och vänner. I ett första skede förväntas därför stora genomströmningar av flyktingar, men i takt med att flyktingströmmarna ökar – FN förutspår att över 4 miljoner människor kommer att vara på flykt – förväntas också flera europeiska länder att försöka styra och omfördela flödena.

Det är troligt att fler flyktingar inom en nära framtid kommer att stanna längre perioder i Rumänien, vilket ökar belastningen på befolkningen och landets resurser.

Hjärta till Hjärta står redo att mobilisera och skicka både monetär och materiell hjälp när behoven uppstår.

2022-04-08

Andrey som leder kyrkans arbete berättar att han är mycket tacksam för det materiella biståndet från Sverige.

- Er hjälp har varit ovärderlig för oss! Ni har skickat exakt det vi behöver i en svår och utmanande tid. Jag har kontakt med den ansvarige för stöd till människor med funktionsvariationer i vår stad, och jag försöker alltid bistå honom i det arbete som görs för den målgruppen. Vi har gett bistånd till människor med dessa behov. Vi har också gett blöjor till det lokala sjukhuset men också till många som kommit till oss direkt och bett om just blöjor. Det är ett stort behov av både vuxen- och barnblöjor. Mjölkersättningen har gjort stor nytta och vi har delat ut till både flyktingar och till mammor som finns med i verksamheten i vårt mammabarn-projekt.

Många av flyktingarna som kommit hit trodde att de snart skulle kunna återvända hem igen, men nu har många av dem ingenting att återvända till då deras hem, bostadsområden och städer är borta. Detta är en stor utmaning och vi är övertygade om att flyktingströmmarna fortsätter att öka nu när striderna intensifieras i de östra och södra delarna av landet. Behoven är fortsatt mycket stora och Hjärta till Hjärta planerar för fler hjälpsändningar till Chilia.

2022-03-21

I helgen som gick levererades vår hjälpsändning till Ukraina och allt gick bra med transporten in i landet och vidare till församlingen i Chilia. Vi har fått frågan om att fortsätta skicka materiellt bistånd och siktar på att skicka nästa sändning från Linköping tisdagen den 29:e mars. Vi kommer med hjälp av insamlade medel köpa ca 1 ton mat i Rumänien för samlastning med vårt materiella bistånd från Sverige. Matsändningen kommer bestå av basvaror såsom mjöl, olja, torrvaror och konserver. Andrey Bostan som är ansvarig för mottagandet av biståndet i Ukraina uttrycker en mycket stor tacksamhet att alla saker kommit fram och att de nu kan börja dela ut till de som behöver hjälpen.

2022-03-16

Igår, tisdag, lastade vi allt det materiella bistånd som samlats in till staden Chilia som ligger i Odessa-området. Totalt blev det sju pallar med allt som efterfrågats, vilken fantastisk respons från både privatpersoner och företag. Vi vill säga ett stort tack och vi vet att det kommer göra skillnad för utsatta människor i Ukraina. Vi fortsätter samla in materiellt bistånd till flyktingar i och från Ukraina, välkommen med dina gåvor.

Chilia har 20 000 invånare och antalet blir fler och fler när flyktingar strömmar till. Staden ligger nära gränsen till Rumänien vid floden Donau i närheten av Svarta havet. Ledaren för den kyrka som distribuerar hjälpen i sitt nätverk av samarbetspartners heter Andrey. Igår skickade han en hälsning och en filmsekvens när han vandrar genom staden till det starka dånet av flyglarm. Han säger att läget är relativt stabilt men mycket spänt och varje dag måste de söka skydd när flyglarmet varnar för ryska luftangrepp. I kyrkan har de ordnat ett skyddsrum dit många söker sig. Vi har flyktingar från Odessa, Nikolaev, Cherson, Kiev och andra städer. Vi stöttar med mat och andra förnödenheter i samarbete med olika organisationer i staden men också i byar i närheten. Behoven är också stora hos dem som inte kan fly, speciellt för de äldre och de med stora familjer. De som vill fly till utlandet hjälper vi genom att köra dem till moldaviska eller rumänska gränsen där vi har kontakter som tar emot dem. Andrey avslutar, kära bröder och systrar, jag är så tacksam att ni hjälper oss.

2022-03-10

HJÄLPSÄNDNING TILL ODESSA!

Den 15 mars skickas en hjälpsändning med materiellt bistånd från Linköping. Tidigare aviserade vi att sändningen skulle skickas till Rumänien. Den styrs nu om och kommer att skickas via Rumänien till regionen runt Odessa i Ukraina.

Saker kommer in och vi ber er att fortsätta hjälpa oss att fylla sändningen! Vi tar emot sovsäckar, filtar, liggunderlag, hygienartiklar mm.

2022-03-04

Den 15 mars skickas en första hjälpsändning från Sverige till Rumänien som stöd till ukrainska medmänniskor på flykt.

Vår partnerorganisation Linheart i Rumänien, organiserar ett lager med kläder, sovsäckar, filtar, hygienartiklar, husgeråd och andra artiklar. Om behov uppstår i samband med förväntat stora flyktingströmmar till Rumänien, finns därmed en beredskap att snabbt bistå med hjälp.

Vi kommer troligen inte att skicka materiella/humanitära hjälpsändningar direkt till Ukraina. Inköp och samordning av humanitär hjälp sker redan av ett stort antal aktörer i närområdet.

Situationen och behoven kan dock ändras de närmaste veckorna och då återkommer vi med information på hemsidan och i sociala medier.

2022-04-08

Hämta flyktingar till Sverige:

Solrosbuss fortsätter att skicka bussar till Polen för att hämta flyktingar som vill till Sverige. Hjärta till Hjärta hjälper fortsatt till för att underlätta detta viktiga arbete. Totalt har fyra bussar varit där och den senaste anlände från Chelm till Sverige den 30 mars. Den resan samordnades med Rotary i Ukraina, som hjälpte flyktingar att komma inifrån Ukraina till upphämtningsplatsen i Chelm. Bland de som anlände fanns nio döva som det fantastiska dövteamet, tolkarna och ukrainska Lesia, samt härliga personalen på Quality Hotel Ekoxen tog emot vid ankomsten till Linköping. Vill ni följa mer i detalj vad som görs hittar ni löpande information på https://www.facebook.com/Solrosbuss

Presentkort:

Hjärta till Hjärta, Röda Korset Linköping samt Stadsmissionen Linköping samverkar för att möta utsatta människors behov i en akut fas.

Nu skapas ett gemensamt system för hantering av presentkort som kan användas i hjälporganisationernas second handbutiker i Östergötland.

Med ett presentkort kan människor i absolut nöd och/eller med flyktingstatus, på ett värdigt sätt själva handla vad de behöver i partnerorganisationernas butiker.

Presentkorten finansieras med pengar som samlats in för ändamålet och är gratis för mottagarna. Hjärta till Hjärta samverkar med organisationer och kyrkor som har ett etablerat socialt/diakonalt arbete och som står i direktkontakt med berörda målgrupper. Som privatperson kan man inte ansöka om presentkort direkt hos Hjärta till Hjärta.

2022-03-21

I torsdags anlände bussen till Sverige med ukrainska flyktingar som hämtats i Chelm och Warszawa i Polen. Resan har gått bra och de människor som åkte med till Sverige är nu avlämnade på olika orter och boenden. 20 personer från bussen välkomnades med boende på Huskvarna Stadshotell medan andra finns i andra boenden sin första tid i Sverige. Många lärdomar har inhämtats under resans gång och det viktigaste av allt är att människor i utsatthet nu fått hjälp till en trygg tillvaro från krigets fasor. Vill ni läsa mer om initiativet kan ni gå till www.solrosbuss.se där det finns information och länkar till olika reportage från resan.

2022-03-10

Vi stöder ett volontärt initiativ som i samverkan med ett lokalt bussbolag kommer skicka en buss för att hämta ukrainska flyktingar som flytt till Polen. Planen är att kunna hämta 50 personer i Warszawa och redan nu finns 20 personer på listan. Fokus är att fylla bussen med personer som har egna kontakter i Sverige eller uttryckligen har en önskan att söka skydd i vårt land. Administration och logistik sköts av en organisation på plats i Warszawa. Planen är att bussen lämnar Linköping måndagen den 14 mars och att man kommer till Sverige torsdagen den 17 mars. Resan är gratis för flyktingarna och finansieras genom privata gåvor och företagssponsring. Vill man specifikt stötta detta initiativ, ge en gåva på vårt 90-konto eller Swisha till 900 78 57 och ange UKRAINABUSSEN.

2022-03-07

Hjärta till Hjärta är en kompletterande aktör och resurs avseende flyktingmottagandet i Sverige.

    • På tisdag ankommer en buss med 30 ukrainska kvinnor och barn till Motala. Fler kan vara på väg. Den lokala Baptistförsamlingen står som mottagare och kommer i ett första skede att inkvartera flyktingarna på en lägergård. Dialog pågår med Motala Kommun om stöd och ett mer långsiktigt boende.
    Hjärta till Hjärta har skänkt materiel för att utrusta boendet. Det handlar bland annat om sängkläder, barnsängar och kläder.
    Det finns behov av hygienartiklar för både barn och kvinnor samt leksaker, gosedjur och cyklar. Om du vill skänka artiklar till boendet går det bra att kontakta Baptistkyrkans samordnare, Olof Rask, tel. 070-542 19 02.
    Tänk på att allt du skänker måste vara helt och rent.
    • I Linköping förs nu dialog med andra aktörer i civilsamhället om hur vi kan komplettera varandra och kommunens insatser samt hur arbetet ska samordnas.