Humanitära insatser Ukraina (uppdatering 14 december) – Hjärta till Hjärta

Humanitära insatser Ukraina (uppdatering 14 december)

Sedan kriget bröt ut har Hjärta till Hjärta arbetat med humanitära insatser för att hjälpa våra medmänniskor i Ukraina.

I samverkan med andra organisationer har ett flertal ambulanser och transportfordon köpts in och levererats till ukrainska myndigheter.

Vi skickar också hjälpsändningar med mat, filtar och hygienprodukter. 

I detta nu ser vi till att dieseldrivna elverk kan ge elförsörjning till bland annat sjukhus och vårdinrättningar.

Detta fortsätter vi med så länge det finns behov och resurser.

MÅNADSGIVARE

GE EN GÅVA

Bli månadsgivare


Som månadsgivare gör du verklig skillnad - tillsammans skapar vi hopp och framtidstro med ett särskilt fokus på utsatta barn och familjer i Östeuropa!


BLI MÅNADSGIVARE

Ge en gåva


Din gåva gör skillnad! Tack för att du bidrar till hopp och framtidstro, förändring och utveckling med ett särskilt fokus på utsatta barn och familjer i Östeuropa!


GE EN GÅVA


GE EN HÖGTIDSGÅVA


GE EN MINNESGÅVA