Det fasansfulla kriget i Ukraina pågår för fullt och vi är engagerade i flera livräddande insatser, men det är inte bara Ukraina som är hårt drabbat. I våra andra verksamhetsländer har de redan svaga och marginaliserade fått det ännu sämre.
Nu gör vi en insamling till hela vårt viktiga arbete – där gåvan bäst behövs!

Din gåva bidrar till fortsatta humanitära insatser i Ukraina, men också till bland annat utbildning för romska barn i Rumänien, hälsofrämjande sportaktiviteter för ungdomar i Bulgarien och till stödinsatser för barn med funktionsvariationer i Albanien och Lettland.
Skänk efter förmåga – varje krona gör verklig skillnad!

Skänk din gåva här

Swish: 900 78 57
Märk: Gåva

Varmt tack för att du står med i hela vårt medmänskliga uppdrag!