Till Sixtens minne

Hedra Sixten Widerstedts minne och stöd kampen mot fattigdom och lidande


STÖD KAMPEN!

Vår grundare och mångårige ledare, Sixten Widerstedt, har lämnat jordelivet efter ett långt och välsignat liv. Hans betydelse kan inte nog betonas han personifierade Hjärta till Hjärta.

Sixtens drivkraft var att se och hjälpa utsatta medmänniskor, att i praktisk handling vara ett Guds redskap i kampen mot fattigdom och lidande. Vi är övertygade om att Sixtens önskan är att vi fortsätter den kampen!

I spåren av pandemin vet vi att miljontals människor har kastats ut i ny eller fördjupad fattigdom. Vi kan inte hjälpa alla, men vi kan göra mycket för många. När nöden ökar växlar Hjärta till Hjärta därför upp – det är vårt uppdrag!

För att göra det möjligt behöver vi ditt stöd. Till Sixtens minne kan du nu vara med och omsluta hela vårt arbete och de nysatsningar vi gör under året:

• Etablering av After School i Albanien
• Yrkesskola med bageri-inriktning i Rumänien
• Stöd till ett Kriscenter i Lettland för kvinnor och barn som utsatts för våld och övergrepp i hemmet

Tack för din gåva! Tillsammans för vi Sixtens arv vidare, som en röst för de svaga och en utsträckt hand till dem som behöver oss – från Hjärta till Hjärta.