Många människor väljer att skänka pengar till välgörenhet via testamenten eller större donationer. Det Du väljer att testamentera eller skänka till Hjärta till Hjärta är efter mottagandet befriat från skatt på ränteintäkter, aktieutdelningar samt realisationsvinster. Dina pengar går oavkortat till sitt ändamål. Antingen Du väljer ett specifikt projekt eller där det bäst behövs.

Väljer Du att ta med Hjärta till Hjärta i Ditt testamente ger Du hopp och framtidstro till människor som lever i utsatthet och nöd. Du är med och förändrar utsatta människors liv direkt men i förlängningen bidrar Du också till att förändra de strukturer som är orsak till utanförskap och fattigdom. Det är ett sätt att verkligen lämna avtryck och att låta den egna livsgärningen fortsätta verka genom andra.

Tack vare gåvorna vi får varje år kan vi hjälpa tusentals barn, familjer och äldre genom skolgång, yrkesutbildningar, stödgrupper för föräldrar till barn med funktionsnedsatta barn, rehabträning, hemtjänst, försörjning och mycket mer. Det är stort.

Har Du frågor till oss angående testamente, kontakta: jorgen@hearttoheart.se