fbpx

Team Roma: Lokalproducerade grönsaker i Rumänien

Tillsammans med en strukturfond har Hjärta till Hjärta kunnat skapat förutsättningar för att bygga en hållbar utveckling i Grandinari kommun i Rumänien. Grönsakskooperativets odlare och inköpare från livsmedelsföretag har samlats i Rumänien till en konferens.

För en tid sedan träffades grönsaksodlarna från Gardinari med inköpare från de stora livsmedelsföretagen i Rumänien. Frågan om lokalt odlade grönsaker berör Rumänien lika mycket som i Sverige. I Rumänien finns en lag som säger att hälften av det som säljs skall vara närodlat (under vintermånaderna är andelen 30%). Detta gäller inte affärer med lägre omsättning än 20 miljoner kronor.

Odlarkooperativ
I Gradinari finns nu ett stort antal producenter i ett odlarkooperativ. Hjärta till Hjärta har sedan 2015 gett ett finansiellt stöd i detta arbete på flera olika sätt. Sommaren 2017 invigdes en liten processanläggning där grönsaker konserveras och där produkterna säljs på den nationella marknaden. En kylanläggning har byggts som gör att grönsakerna kan få en längre hållbarhet. Förr fick en mycket stor andel av producerade grönsaker kasseras.

Behov av stark sammanhållning
På konferensen diskuterades leveranskapacitet och kvalité. Det var frågor som inköpare måste få garantier om. Det var mycket intressant att följa diskussion, då flera av odlarna mer hade egna intressen än att ingå i ett gemensamt agerande inom ramen för kooperativet. Behovet att ha en starkare sammanhållning i kooperativet var uppenbart. Ledningsfrågorna i kooperativet måste bearbetas betydligt mer.

Förändring är möjlig
Tillsammans med en strukturfond från Schweiz har Hjärta till Hjärta kunnat skapa goda förutsättningar att bygga upp en hållbar utveckling i kommunen som leds av en borgmästare som själv är rom. Han har valts två gånger och då med ett tydligt stöd från den rumänska befolkningen i kommunen. Vi som biståndsorganisation har valt en strategi att på detta sätt skapa ett bra exempel på att förändring är möjlig. Ingen av kommunens innevånare finns i Västeuropa för att tigga (inte heller för att arbeta).

Stöd Team Roma med en gåva – https://insamling.hearttoheart.se/Cause/b5dc83e3-4bf8-4ae4-8c56-8ad0da247e25

Text: Jörgen Ljung

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Ge en gåva

Var med och gör skillnad för utsatta medmänniskor i Albanien, Bulgarien, Lettland, Rumänien, Ryssland och Sverige.
90-bankgiro 900-7857
SWISH 900 78 57

Klicka här för att ge