Hjärta till Hjärta står upp för alla människors lika värde
Vi tror att alla mår bra av att bli sedda och få vara en del av en social gemenskap. Vi vill motverka utanförskap och jobba för integrering. Vi vill vara med och ge människor förutsättningar för en nystart i livet. Det kan vara efter en pensionering, en sjukskrivning eller efter en flytt men också efter en livskris av något slag.

“Ingen kan hjälpa alla, men alla kan hjälpa någon”
Har alltid varit ett av Hjärta till Hjärtas motton. Hos oss får därför människor från olika bakgrund och sammanhang en meningsfull uppgift i en härlig gemenskap, där vi tillsammans jobbar för att hjälpa de som har det sämre. Hos oss jobbar t.ex. personer med funktionsnedsättningar, ungdomar som tröttnat på skolan, arbetslösa som praktiserar och pensionärer som saknar en arbetsgemenskap, sida vid sida med tidigare missbrukare och personer från Kriminalvården. Här finns nysvenskar som flytt från krig och fattigdom tillsammans med svenskar som bott i Östergötland i generationer… Alla jobbar utifrån sina förutsättningar och gör så gott de kan! Tillsammans blir det jättebra!

En gåva till våra sociala insatser i Sverige innebär bland annat att vi kan ge fler människor en nystart genom kompetent handledning, en anställning eller stöd på annat sätt. Tack för att du vill vara med!