ORDFÖRANDE:

Jörgen Ljung
Tidigare lektor i företagsekonomi samt internationell koordinator vid Linköpings universitet. Har haft en gästprofessur i Kina. Har genom åren även arbetat som administrativ pastor. Omfattande erfarenhet från olika styrelseuppdrag.

VICE ORDFÖRANDE:

Birgit Gustafsson
Tidigare rektor och skolområdeschef med mångårig erfarenhet från skol- och förvaltningsvärlden. Utöver styrelseuppdraget också en engagerad volontär i second handbutikerna. 

SEKRETERARE:

Kjell Johansson
Pensionerad ekonom med en lång karriär inom bankvärlden, bland annat som ekonomichef. Utöver styrelseuppdraget också en engagerad volontär i second handbutikerna.

LEDAMOT:

Annika Widerstedt
Musiklärare och kyrkomusiker. Har växt upp nära Hjärta till Hjärta som dotter till grundarna Sixten och Karin Widerstedt.

LEDAMOT:

Magnus Alphonce
Magnus arbetar som pionjärstrateg på Evangeliska Frikyrkan. Tillsammans med Maria har han två utflugna söner. Magnus har över 20 års erfarenhet av tvärkulturellt arbete.

LEDAMOT:

Erik Emanuelsson
Civilekonom, entreprenör och lantbrukare med ett stort engagemang för migrationsfrågor.  

LEDAMOT:

Elisabet Svahn
Statsvetare och folkhögskollärare med mångårig erfarenhet från olika styrelseuppdrag inom ideell sektor och folkbildningen.

LEDAMOT:

Mårten Berbres
Filialchef på Stena Recycling med mångårig erfarenhet från återvinningssektorn samt från försäljning inom dagligvaruhandel och industri. Har ett stort engagemang för migrationsfrågor.

LEDAMOT:

Per Rydwik
Konsult med erfarenhet från ledande positioner i näringslivet. Mångårigt engagemang genom styrelseuppdrag och ledande funktioner inom Equmeniakyrkan och civilsamhället.

Föreningen väljer styrelsen vid årsmötet. Att engagera sig i styrelsen för Hjärta till Hjärta är ett förtroendeuppdrag. Styrelsen erhåller ingen arvodering.