Hjälp oss att möta utmaningarna i Sverige!

Sverige har förändrats. Idag ser vi ett samhälle som präglas av ökad segregation och utanförskap. Ingen har undgått det eskalerande våldet och otryggheten i Linköping och andra städer. Den negativa utvecklingen måste brytas. I samverkan med andra sektorer och aktörer kan vi göra skillnad! Hjärta till Hjärta vill göra ett rejält insteg och med ett lokalt/regionalt fokus möta utmaningarna i vårt eget land.

Inkludering och integration

Utbildning och jobb är de viktigaste faktorerna för att bli inkluderad i samhället – vi kan stärka och rusta fler människor på väg mot egenförsörjning.   

Med utgångspunkt i våra second handbutiker som också är sociala företag, vill vi hjälpa människor till ett mer inkluderande och värdigt liv.

Vi erbjuder en plattform för arbetsintegration, olika former av praktik, språkträning, meningsfull sysselsättning och arbetsgemenskap. 

Sociala insatser

I samverkan med kyrkor och andra aktörer vill vi genomföra sociala insatser för utsatta medmänniskor i Sverige. För de finns, och allt fler faller igenom välfärdens skyddsnät.

Det kan handla om hjälp med mat, kläder och andra förnödenheter, men också till exempel after school-verksamhet för barn och ungdomar i särskilt utsatta stadsdelar.
Här vilar vi på kunskap och erfarenheter från det internationella biståndsarbetet som naturligtvis fortsätter med oförminskad kraft. 

Tillsammans kan vi ta steg mot det mer medmänskliga och hållbara samhälle vi vill lämna över till våra barn och barnbarn.

Skänk din gåva här

Tack för din gåva som går till insatser i vårt eget land!