Den 30 juli 2019 blev Hjärta till Hjärta godkända gåvomottagare för skattereduktion. Du kan nu som privatperson göra skatteavdrag för de gåvor Du ger till oss.

För att Din gåva ska bli avdragsgill gäller följande:
* varje gåvoinsättning måste vara om minst 200 kr
* Samtliga av Hjärta till Hjärtas projekt/ändamål är godkända för skattereduktion. Varje gåva måste dock vara märkt till ett tydligt ändamål/projekt; t ex Team Roma, Äldreprojektet. Vill Du att gåvan ska användas i det projekt där den för stunden bäst behövs är det projekt ”ekonomiskt behövande” som gäller.
* Det totala årliga beloppet ska uppgå till minst 2 000 kr till godkända gåvomottagare (i år 30 juli-31 december).
* Maximal skattereduktion är 1 500 kr som Du får om Du ger 6 000 kr eller mer per år till godkända mottagare (i år 30 juli-31 december).

Ditt personnummer
För att Du ska få Dina avdragsgilla gåvor förtryckta i Din självdeklaration behöver vi Ditt personnummer. Vi ber Dig därför försäkra Dig om att vi har Ditt personnummer registrerat.
Välkommen att meddela Dina uppgifter via epost personuppgifter@hearttoheart.se eller ringa till oss 013-12 46 11

För mer information om avdragsrätt se: www.skatteverket.se