Till Sixtens minne

Hedra Sixten Widerstedts minne och skänk en minnesgåva


GE EN MINNESGÅVA

Sixten Widerstedt 1928 -2021

MINNESORD ÖVER SIXTEN WIDERSTEDT

Sixten Widerstedt har varit ”Guds redskap” för att hjälpa utsatta människor i Östra Europa.

Den 31 januari 2021 fick Sixten Widerstedt sluta sina dagar då han i stillhet avled, 93 år gammal. Tillsammans med familjen, vill den stora kretsen av vänner i Hjärta till Hjärta uttrycka vår stora saknad efter en mycket framsynt ledare och entreprenör. En hjälte och äventyrare har gått ur tiden och vi kan nu med tacksamhet till Gud och med vördnad säga att vi vill bära arvet vidare, för uppdraget som Sixten inlett måste få fortsätta.

Sixten grundande tillsammans med sin maka Karin, Hjälpverksamheten Hjärta till Hjärta i Linköping 1991. Men det hela började redan 30 år tidigare då Sixten och Karin bjöd hem Waclaw Rosowski, en polack som överlevt två koncentrationsläger. Vänskapen med Waclaw blev startpunkten för hjälpinsatser i Polen.

Det finns många händelser och berättelser om vad Sixten fått vara med om. Han föddes den 20 januari 1928 i Gravmark i Sävar socken norr om Umeå. Sixten växte upp i ett troende hem och när han var 17 år gammal beslutade han sig för att bli en kristen. Som 19-åring började han på en utbildning för att bli folkskollärare och 1951 tog han sin lärarexamen. Då hade han träffat Karin som skulle stå vid hans sida hela livet. Samma år som han blev klar med sina studier gifte de sig.

1956 fick Sixten en tjänst som läromedelskonsulent i Östergötland och familjen flyttade till Västerlösa utanför Linköping. När Sixten var 30 år gammal blev han den yngste skolledaren då han utsågs till rektor för Rejmyre skola utanför Finspång. 1961 flyttade Sixten och Karin med sina barn till Vikingstad. Det var samma år som vänskapen med Waclaw Rosowski inleddes. Inte kunde Sixten då veta att livet skulle fyllas med 100-tals biståndsresor till östra Europa. Hundratusentals människor i forna östblocket har Sixten att tacka för den hjälp de fått under åren.

Sixten lämnade sin skolledartjänst i Linköping 1981 för att få mer tid för arbetet att hjälpa andra. 1991 bildades Hjärta till Hjärta vid det första årsmötet i Vikingstads missionskyrka. Nu är det exakt 30 år sedan starten. Församlingen i Vikingstad var deras andliga hemvist under många år.

Den polska socialministern sa 1982 att hjälpen som svenskar kommer med ”måste gå från Hjärta till Hjärta” och så var namnet klart. Under mer än ett decennium skickades 400 hjälpsändningar till Polen. Hjärta till Hjärta är en hjälpverksamhet även om namnet 2015 ändrades till Biståndsorganisationen Hjärta till Hjärta. Sixtens arbete lever vidare och med de upplevelser som kantat historien är det ett rikt arv som lämnats kvar åt oss alla.

På 1960-talet blev han vän med kardinalen i Krakow, Polen, den prästman som senare skulle bli påve, Johannes Paulus II. 2006 blev Sixten Widerstedt utsedd till årets Linköpingsbo med juryns motivering: ”Rektorn som grundade Hjärta till Hjärta. Hjälporganisationen som har växt från några kartonger i vardagsrummet till en årsomsättning på 10 miljoner kronor. Och allra störst hjärta har Sixten själv”.

I februari 2014 fick Sixten ta emot Europeiskt Solidaritetscentrums Tacksamhetsmedalj för sina insatser i Polen. På medaljen finns texten ”en utmärkelse som hedrar utländska medborgare, som stöttade Polen i kampen för frihet och demokrati”.

Visst har Sixten och hans maka Karin varit viktiga för Hjärta till Hjärtas arbete, men de har alltid varit noga med att framhålla att det var Gud som kallade dem att vara Hans redskap. De har med sina liv fått vara till glädje och välsignelse för så många i forna östblocket och för volontärer och medarbete i Sverige. Ett arbete som fortsätter genom att bistå människor i nöd och umbäranden. Nu har ett redskap för Gud fullgjort sitt uppdrag.

Vi som idag bär ansvaret för Hjärta till Hjärta känner en stor sorg och saknad efter en ledare, entreprenör och äventyrare. Vi tackar Gud för det arv som Sixten lämnat efter sig, ett arv att förvalta och utveckla.

Tack Sixten för det du gjort och för den förebild du fått vara för oss alla i Biståndsorganisationen Hjärta till Hjärta.

Till familjen vill vi uttrycka vårt varma deltagande i saknad efter en kär make, far och vän.

Linköping den 2 februari 2021

Jörgen Ljung                                             Mikael Joumé

Ordförande                                              Direktor


SIXTEN WIDERSTEDT – FÖRETAGSAM, FÖREBILD, FÖREBEDJARE

Under sammanlagt 14 år i slutet på 1990-talet och början av 2000 hade jag förmånen att få arbeta nära Sixten på Hjärta till Hjärta.

År som var lärorika, omvälvande och betydde väldigt mycket för mig. Många har under åren helt rätt betonat hans viktiga roll som företagsledare, entreprenör, äventyrare.

Jag vill främst betona hans roll som förebild och förebedjare.

Sixtens sätt att leda och utveckla hjälpverksamheten är värd stor beundran. Fanns det ett behov, en önskan om hjälp från något land, såg han till att fylla behovet. Han var outtröttlig när det gällde att ”tigga” mat, materiel, kläder, skolmöbler mm till olika behov.  

Han var också okonventionell, såg möjligheter som vi andra inte alltid såg. Det kunde handla om att transportera sommarbarn från Lettland till Sverige i ett av försvarets Herkulesplan. Eller att i ett antal bussar som under flera år användes i Ukraina för judar som önskade återvända till Israel. Eller att få tag i bröd med kort utgångsdatum från bland annat en stor, svensk brödtillverkare i Filipstad för transport direkt till flera av Hjärtats mottagarländer.

Sixten var också en stor förebild när det gällde synen på människan. Han såg och värderade människor lika. Oavsett bakgrund och status blev människor alltid bemötta av Sixten med stor respekt. Alla var välkomna till honom och han hade tid för alla.

Sixten var sedan tonåren en varm kristen. Men han använde aldrig sin position som ledare för att predika, pracka på människor sin tro. Däremot var hela hans liv, allt han gjorde en predikan, ett vittnesbörd om att Gud finns.

Det som gjort starkt intryck på mig är Sixten och hans bönetjänst.

Han bad för Hjärtat och det stora arbetet. Han bad för medarbetare, styrelse och inte minst medarbetarna och mottagarna i våra biståndsländer. Resorna med Helge, den gamla gula postbussen var speciella, ibland äventyrliga. Och inte så sällan fanns det stora behov av att be om hjälp och vägledning. Han var med på resorna, så ofta han kunde. När han inte längre orkade följa med till Lettland ville han ha en deltagarlista över de som var med så att han ändå kunde ”följa med” och be för resan och alla resenärer.

Nu har Sixten nått målet för sin livsresa, jag känner stor tacksamhet och respekt över att jag fått lära känna honom, en man som så helt prioriterade sitt liv för att hjälpa andra.

Vila i frid, Sixten.

Sture Kårén   


Personliga hälsningar från vänner i Vikingstads Missionsförsamling till Sixten Widerstedts minne

Sixten och Karin välkomnades i Vikingstads Missionsförsamling Nobeldagen 1961 och sändes till Krokeks frikyrkoförsamling den 5 februari 2006. Det innebar alltså ansenliga dryga 44 år.

Sixten var hela tiden drivande i olika roller i församlingen såsom i styrelse och vid byggandet av kyrkan som invigdes 1972.

Under ett stort antal år fick vi som församling vara delaktiga i Hjärtats hjälpsändningar. Detta skedde genom information på våra gudstjänster dels inför och dels efter resorna. Informationen  bidrog i hög utsträckning till ett stort engagemang för Hjärtats verksamhet.

För att få en bred bild av Sixten har vi låtit ett antal personer ge sin bild av honom. De är personer som han samarbetade med under ett antal år.

”Jag är tacksam över att fått lära känna Sixten och familjen Widerstedt. Det var en upplevelse att vara med vid bildandet av föreningen Hjärta-till-Hjärta år 1991 i Missionskyrkan, Vikingstad. Sixten var en fantastisk entreprenör och möjlighetstänkare, uthållig och tålmodig, framförallt stor i tillit till Gud. Sixten hade dessutom den ovärderliga gåvan att kunna sova gott och vila på nätterna i alla möjliga och omöjliga lägen.” Pecka

”Vi tackar Gud för förmånen att ha fått dela ett stycke livsväg med Sixten och hans älskade Karin. Förundrade över deras kärlek och lyhördhet för Guds kallelse till tjänst bland behövande. Hängivenhet, ödmjukhet och en smittande iver som lockade oss andra att vara med.” Bengt och Rut

”Vi upplevde honom som hängiven och äkta i sina gudsupplevelser” Leif och Birgitta

”Sixten och Karin hade en utgivande kärlek som var outtröttlig” Sven

” Sixten tillsammans med Karin var föredömen för oss. Han var som inspiratör, kreativ, drivande, tävlingsinriktad, antiegoistisk som hela tiden såg möjligheter. Allt detta under en stark gudsförtröstan.” Torvald och Elisabet

”Trogen i kallelsen och buren i bön och gemenskap i glädje och svårigheter.”

Lars Olov och Vivianne

”Sixten var en visionär som samtidigt var jordnära och praktiskt förankrad. Samtidigt som han räknade med den helige Andes hjälp planerade han sitt arbete väl. Sixten och Karin var ett sammansvetsat par som stod vid varandras sida och hjälptes åt, både i bön och praktiskt arbete. Vid ett tillfälle sa Sixten: ”Det är förunderligt, det verkar vara så att Guds änglar vill det samma som Karin.”  Gunlög och Tomas

”Sixten var initiativrik och orädd, inget var omöjligt, alltid tjänstvillig, vänlig och glad, förtröstade på Gud i alla situationer, drivkraften i Hjärta till Hjärta som engagerade hela församlingen”.  Svendavid och Birgitta


Hälsningar från Partnerorganisationer

We are so sorry to hear that the founder of Heart to Heart, Sixten Widerstedt, has passed away.

We sending to his family our deepest and most heartfelt condolences at this most challenging time.

God called him to continue to be His tool in heaven. This thought, I hope to bring consolation to Sixtens family. May God rest his soul in peace!

Yours sincerely,

Valentina PREDA
FDES, Rumänein