Hjärta till Hjärtas huvudkontor finns i Linköping. Verksamheten i de fem Second Handbutikerna drivs i huvudsak av volontärer men föreningen har även ett antal anställda som jobbar på nyckelpositioner i butikerna eller på huvudkontoret. Så långt det är möjligt finns vi till som arbetsplats för människor i behov av till exempel arbetsrehabilitering. Till vår hjälp har vi olika samarbetspartners i Sverige. De är oerhört viktiga för oss. Utan dem skulle vi inte kunna arbeta så som vi gör.

I våra biståndsländerna samarbetar vi med lokala organisationer som är skyldiga att noggrant rapportera till oss vad som händer. Vi kräver total insyn i verksamheten. Våra samarbetspartners är oerhört viktiga för att vår verksamhet ska fungera och för att vi ska kunna garantera att hjälpen når fram. De har en etablerad och god kontakt med myndigheterna i det aktuella landet som synliggör behoven för oss så att vi lättare kan hjälpa människorna där behoven är som störst.

Vi strävar efter att arbeta enligt principen hjälp till självhjälp. Det är viktigt att inte ta ifrån människor det de kan göra själva. Vi vill istället uppmuntra dem att använda sina kunskaper och färdigheter. På så vis kan de skapa ett bättre liv för sig och sina familjer. Så snart som de vi stödjer kan försörja sig själva går vi vidare och stöder andra med behov av extra stöd.

Vi strävar också för att våra mottagarorganisationer ska bli oberoende av bistånd från oss. Vi vill engagera dem och stödja dem så att de på sikt blir helt självfinansierande. I Rumänien har vi startat ett pilotprojekt – ett helägt kommersiellt bolag, Linheart. De köper det överskott på kläder och prylar vi har till ett kostnadstäckande pris. De sorterar, fräschar upp och säljer varorna vidare. Genom Lineheart får människor som annars skulle gått arbetslösa ett arbete och en lön som de kan försörja sig och sina familjer på. Överskottet från verksamheten tillfaller vår rumänska samarbetsorganisation och går till de sociala projekt som de driver.