Christmas Angel Tree-projektet
Syftet med projektet är att fängslade föräldrar och deras barn ska kunna återknyta kontakten. Föräldrarna förses med ett julkort där de får skriva en hälsning till sitt barn. De får också uppge var barnet finns och vad de skulle vilja ge barnet i julklapp. Med hjälp av gåvor köps klapparna in och överlämnas personligen till barnen med julkort och en barnens bibel. Barnen i sin tur får skriva eller rita tillbaka till föräldern. Det här är ett steg i rätt riktning för att reparera trasiga familjerelationer. På några fängelser har de fått tillåtelse att anordna en julfest där familjerna kan träffas. Projektet är en del av Fängelsemissionens arbete i St Petersburg.

För aktuell landsinformation, besök www.ui.se