fbpx

Revisionsbyrån PwC har granskat korgflätningsprojektet i Rumänien

Hjärta till Hjärta har givit revisionsbyrån PwC i uppdrag att göra en extern granskning av korgflätningsprojektet i Rumänien. Rapporten bekräftar att anställningarna varit legala, att skatter och sociala avgifter betalats samt att de anställda är sjukförsäkrade. Totalt är det 29 personer som har varit engagerade i korgprojektet sedan starten. De fyra personerna som omnämns särskilt i rapporten (punkt 3) kommer från de uppgifter som Kaliber anfört. Fyra personer på deras lista har kunnat identifieras som anställda i vårt projekt. Övriga personer känner vi inte till, då de inte varit med i vårt projekt.

Vi kommer nu noggrant ta del av de rekommendationer som presenteras i rapporten och vill vidta ytterligare åtgärder, utöver de vi redan genomfört tillsammans med våra partners, allt för att skapa en fortsatt god utveckling av projektet.

Sedan rapporten från PwC presenterad (den 9/6 2016) har en ny kurs i korgflätning startat. För att möta önskemål från marknaden i Sverige behöver andra modeller tas fram. Vi har också ingående analyserat utvecklingen i korgprojektet under de 9 månader som gått sedan vi startade i augusti 2015. Det är med stor respekt till alla involverade, vi gör allt som går för att leva upp till vår föresats att skapa sysselsättning för en utsatt grupp människor. Eventuella misstag och felaktigheter som kan ha gjorts kommer vi att rätta till tillsammans med alla som är inblandade i projektet.

Hjärta till Hjärta

I PDF-filen här nedan kan ni ta del av PwC:s rapport:

Download (PDF, Unknown)

Ge en gåva

Var med och gör skillnad för utsatta medmänniskor i Albanien, Bulgarien, Lettland, Rumänien, Ryssland och Sverige.
90-bankgiro 900-7857
SWISH 900 78 57

Klicka här för att ge