Referat från årsmöte den 23 april 2022 – Hjärta till Hjärta

Referat från årsmöte den 23 april 2022

Rapport från årsmötet 2022.

Ni skulle ha varit med! Det var visserligen cirka 50 personer som samlats i Ryttargårdskyrkan den 23 april 2022, men vi kunde ha varit fler. Därför blir mitt referat från årsmötet riktat till er alla som inte kom. Pandemin har gjort att två årsmöten avhållits digitalt och det var med stor glädje som vi på nytt kunde mötas. Verksamheten under 2021 har präglats av restriktioner och begränsningar. Många volontärer har av naturliga orsaker varit extra försiktiga, många kunder har uteblivit. Trotts detta kunde verksamhetsberättelsen inrymma så mycket av glädje och tro på vårt uppdrag.

30 år i Guds och mänsklighetens tjänst!
Årsmötet anknöt till att det var 1991 som föreningen bildades, något som uppmärksammats under hösten med ny design i butiken på Attorpsgatan och att vårt café öppnats på nytt. Det var också på sin plats att med tacksamhet minnas vår grundare Sixten Widerstedt och hans arbete för människors behov.

Värdigt liv i medmänskliga och hållbara samhällen.
Årsmötet fick höra hur vår direktor Mikael Joumé underströk att våra hjärtan slår för alla människors rätt till utbildning, inkludering och värdiga levnadsförhållande. Något som gäller i länder i östra Europa och i vårt arbete här hemma. Totalt är det 37 personer som varit anställda under 2021, 239 volontärer samt 136 personer i samarbeten med kommun, arbetsförmedling mm. Totalt 413. Räknar vi samman alla dessa insatser blir det nästan 100 000 arbetstimmar!

Hållbarhet, återvinning och bistånd. Över 800 ton har hanterats i våra fyra butiker där 45% har sålts vidare till ett bra pris, 46% har gått vidare till insatser i främst Rumänien och Bulgarien. Det finns så mycket att läsa i verksamhetsrapporten som presenterades på årsmötet. Totalt har omsättningen uppgått till nästan 26 miljoner kronor och årets resultat redovisades till 1,7 miljoner kronor. Vi har så mycket att vara tacksamma för!

Styrelsen fick ansvarsfrihet för året som gått. En ledamot lämnar styrelsen efter fyra år, Bernth-Åke Ottosson. Som ny ledamot valdes Magnus Alphonce. Tack Bernt-Åke för din insats i Hjärta till Hjärta och välkommen Magnus!  Styrelsen består av nio ledamöter där undertecknad valdes som ordförande för ytterligare ett år. Det är spännande att få vara med på årsmöten för i år blev det även beslut om ändringar i våra stadgar. Vi antog en ny formulering av föreningens ändamål där det nu tydligt framgår att ”vi är en samhällsaktör med sociala aktiviteter även i Sverige”. Under flera år (sedan 2006) har det funnits en koppling till Evangeliska Frikyrkan (EFK) då de utsett ledamöter i styrelsen. Detta har vi tillsammans kommit fram till att justera. Nu är det beslutat att det är årsmötet i Hjärta till Hjärta som beslutar om vilka som skall ingå i styrelsen. Relationerna till EFK är goda vilket kan innebära nya samverkansformer i framtiden.

Avslutningsvis vill jag rapportera från årsmötet att Ukraina kommer att bli ett nytt verksamhetsland. Behoven där kan ingen fullt ut förstå men vi vill vara med. Mikael Joumé underströk detta i sin presentation tillsammans med programkoordinator Mattias Lindsmyr. Med flera sånger framförda av vår direktor kunde årsmötet avslutas.

Tänk så mycket spännande som sker i ett årsmöte!  

Fullständig årsredovisning med verksamhetsberättelse 2021 finner du här.

Jörgen Ljung
Ordförande

MÅNADSGIVARE

GE EN GÅVA

Bli månadsgivare


Som månadsgivare gör du verklig skillnad - tillsammans skapar vi hopp och framtidstro med ett särskilt fokus på utsatta barn och familjer i Östeuropa!


BLI MÅNADSGIVARE

Ge en gåva


Din gåva gör skillnad! Tack för att du bidrar till hopp och framtidstro, förändring och utveckling med ett särskilt fokus på utsatta barn och familjer i Östeuropa!


GE EN GÅVA


GE EN HÖGTIDSGÅVA


GE EN MINNESGÅVA