fbpx

Ge en gåva

Var med och gör skillnad för utsatta medmänniskor i Albanien, Bulgarien, Lettland, Rumänien, Ryssland och Sverige.
90-bankgiro 900-7857
SWISH 900 78 57

Klicka här för att ge

Projekt Team Roma

Hjärta till Hjärta vill vara med och förändra livssituationen för romer i Bulgarien och Rumänien. Vi tror att en förändring är möjlig och att utanförskap, misär och fattigdom kan brytas. Mammorna och papporna som reser från sina barn i hopp om att få ett jobb och en inkomst i ett annat EU-land, skulle inte rest iväg om det fanns jobb i deras hemländer. Hjärta till Hjärta kan skapa förutsättningar för hemvändande, för kvinnan som tigger utanför mataffären och mannen som letar pantflaskor i parken.

Hjärta till Hjärta vill hjälpa utsatta EU-medborgare i Bulgarien och Rumänien. Tillsammans med romerna och andra frivillig- och biståndsorganisationer kan vi bidra till förbättring av levnadsförhållandena för den romska minoriteten För att nå långsiktig och hållbar förändring behövs integrerade insatser inom följande fyra fokusområden:

1. Utbildning
Romerna har betydligt lägre utbildningsnivå än övriga medborgare. Låg utbildning eller inte någon utbildning överhuvudtaget ger dem betydligt sämre möjligheter på arbetsmarknaden. Hjärta till Hjärta gör fem typer av insatser:
• Ekonomiskt stöd till gymnasieelever
• Läxhjälp och stödundervisning för grundskoleelever
• Alfabetiseringsprogram för vuxna.
• Yrkesutbildningar
• Sportaktiviteter och stödundervisning för romska barn i riskzonen. Tillsammans med vår bulgariska samarbetspartner stöder vi en fotbollskola för pojkar och flickor i ett romskt ghetto samt en judoklubb för barn- och ungdomar på ett barnhem i norra Bulgarien.

2. Hälsa
Romerna har enligt en del studier 15 – 20 år lägre förväntad livslängd än den övriga befolkningen. Antalet fall av TBC är det högsta i Europa. Olika former av hepatiter är vanliga. Romerna har generellt dåligt tillträde till sjukvården dels för att många av dem inte är sjukförsäkrade men också för att de i många fall lever i mycket isolerade samhällen och byar.

I de samhällen som vi har besökt eller arbetar i har vi mött en del unga änkor/änklingar med många barn. Deras respektive har oftast dött av sjukdomar som hade kunnat botas om de fått vård i tid. Tillsammans med våra samarbetsorganisationer har vi börjat att ta sjuka föräldrar med minderåriga barn till sjukhus. Vi kommer även att arbeta för att primärvården byggs ut i de samhällen där vi verkar så att vård kan erbjudas i god tid.

Tillsammans med kommunen i en stad i södra Rumänien drev vi en primärvårdsklinik som servade 7000 invånare i ett slumkvarter. Under en övergångsperion betalade kommunen driftkostnaderna och vi betalade lönerna för de anställda. Numera drivs kliniken helt med pengar från kommunen. På kliniken får oförsäkrade primärvård och kunskap kring hälsofrågor med särskilt fokus på barn- och mödrahälsa

3. Försörjning
Arbetslösheten bland romer i Bulgarien och Rumänien är mycket hög. Bristen på försörjning är huvudanledningen till den desperata migrationen till rikare länder inom EU. Det är viktigt att ta reda på vad de i målgruppen kan, vilka traditioner de har och vad de vill arbeta med.

Hjärta till Hjärta har varit med och startat ett par arbets- och försörjningsprojekt i Rumänien. I en kommun i Rumänien har de lokala grönsaksproducenterna fått stöd att starta en förening. Genom samarbete kring inköp och försäljning av produkterna får grönsaksproducenterna möjlighet till lägre kostnader och en organiserad försäljning av produkterna. Migrationen från kommunen har minskat och migranter börjar att återvända från rikare delar av Europa.

Tillsammans med den rumänska stiftelsen FDES har Hjärta till Hjärta startat ett socialt företagande för korgflätare i ett samhälle i Rumänien. Projektet har gett arbete till ett antal personer i samhället. Vi planerar att starta fler liknande verksamheter i Rumänien.

I Bulgarien har ett flertal personer fått arbete efter avslutad starta eget-, hemtjänst- samt hotell- och restaurangkurser som vi genomfört tillsammans med vår bulgariska samarbetspartner. Några av de som har gått kurserna och fått arbete har tidigare tiggt eller arbetat i andra EU-länder. Tack vare starta eget-kurserna har företag startats, de har kunnat växa och fler personer har kunnat anställas.

En anställning innebär att skatt och sociala avgifter betalas. Det leder till att de som fått arbete blir sjukförsäkrade, samlar pensionsrättigheter och inkluderas i socialförsäkringssystemet. Vi är medvetna om att våra jobbskapande insatser i de båda länderna bara är en liten droppe i havet. 100 000-tals arbetstillfällen behöver skapas i Bulgarien och Rumänien för att befolkningen ska kunna livnära sig. Migrationen från fattig-Sverige upphörde när vi började få det bättre och hoppet om en positiv utveckling spred sig. Hjärta till Hjärta vill skap

4. Strukturpåverkande insatser (identitet och ägande)
Det finns personer i den romska minoriteten som inte har en identitet. Dessa lever helt utanför samhället och kan inte lämna hemlandet. De identitetslösa löper särskilt hög risk att bli offer för människohandel.

Det är vanligt att romska familjer saknar ett officiellt ägande för tomtmark och bostäder. De hotas av vräkning, avhysning och att bostaden demoleras. Vi har på några platser, i samarbete med myndigheterna, sett till att problematiken lösts. I en rumänsk kommun har vi medverkat till att 115 familjer har fått legal äganderätt.

Utökad kapacitet i landet.
Vi utökar vår kapacitet i Rumänien och har anställt fältarbetare som ska genomföra projekten och insatserna runt om i Rumänien. Utöver fältarbetare är det av största vikt för oss att hitta bra lokala samarbetspartners.

Hjärta till Hjärta har valt att göra långsiktiga strukturförändrande insatser i fattigdomsmigranternas hemländer. Samtidigt är vi övertygade om att de fattiga som kommit till Sverige behöver hjälp eftersom de befinner sig i en extremt utsatt situation. Vi är övertygade om att insatser och hjälp behövs både i Sverige och i hemländerna.

Klicka här för att ge en gåva till Team Roma-projektet
Klicka här om du vill bli månadsgivare för Team Roma-projektet


Du kan även 
Swisha din gåva till 123 196 33 47 märk gåvan med “Team Roma”

I det följande bildspelet kan du själv följa med på en resa till några av de byarna som Hjärta till Hjärta arbetar i Rumänien:

Hjärta till Hjärta har ett 90-konto, vilket är en garanti för att varje gåva används på rätt sätt. Vi redovisar varje år vår totala verksamhet i Sverige till Svensk Insamlingskontroll. Bakom Svensk Insamlings-kontroll står arbetsmarknadens parter.

Här kan Du läsa Hjärta till Hjärtas Integritetspolicy.