Biståndsorganisationen Hjärta till Hjärta är en ideell förening som på kristen grund genomför olika biståndsinsatser för att hjälpa fattiga människor i främst östra Europa. Grundmotivet i arbetet är övertygelsen om alla människors lika värde och tron på att vi med små medel kan hjälpa ett barn, en familj eller en gammal människa ur fattigdom och misär.

En viktig ledstjärna för oss är:Mina barn, låt oss inte älska med tomma ord utan med handling och sanning. – 1 Johannes 3:18