fbpx

Nu öppnar vi ett nytt rehab-center i Albanien

Resan i december till vår samarbetspartner i Lac i Albanien kändes som en av de allra viktigaste som vi hittills varit med om. Det är så mycket positivt som händer. Vi har skrivit det förr men vill än en gång uttrycka vår stora beundran för det hjärtliga och energiska jobb som Vera Molla som vi samarbetar med lägger ner på att höja värdigheten hos personer som har funktionsnedsättningar i regionen Kurbin fyra mil norr om huvudstaden Tirana

Vera är nu ansvarig för CBR-projektet (lokal rehabilitering) som har pågått i Albanien i 8 år. Under dessa år har vi inte haft något rehab-center. De båda sjukgymnastassistenterna Beqir och Maria har dagligen gått runt till de olika hemmen och hjälpt till med sjukgymnastik och rehabträning. På många sätt har detta varit positivt. Många fina och djupa relationer har knutits under årens gång.

Denna resa till våra samarbetspartner i Lac i Albanien  kändes

Det nya rehab-centret i LAC.

Nu har vi fått tillgång till en central lokal. Församlingen i Lac, som vi samarbetar med, har ställt ett hus till projektets förfogande. Där har våra två sjukgymnastassistenter, Beqir och Trendafile (Maria har slutat och flyttat till USA) var sitt provisoriskt mottagningsrum där de kan ta emot människor som har olika slags behov av sjukgymnastik. Projektet har blivit mer känt bland folk och hela tiden kommer det nya patienter.

Sjukgymnastik är fortfarande något som är ovanligt i Albanien. I de fall som det finns sjukgymnastik att tillgå får man ofta muta sig till den, trots att sjukvården egentligen är gratis i landet. Med CBR-projektet vill vi i första hand hjälpa människor som på grund av fattigdom och andra problem inte kan få den sjukgymnastik som de verkligen behöver.

Hjärta till Hjärta har hjälpt till med pengar för att renovera och bygga om lokalen så att den blir mer ändamålsenlig för CBR-projektet men även för att delar av lokalen ska kunna fungera som en framtida Second Hand-butik. När vi var där och mötte nya patienter i januari pågick renovering av rullstolsrampen och toaletterna handikappanpassades så att funktionshindrade ska kunna använda dem. Det senare är banbrytande i Lac. Tillgängligheten för personer med funktionsnedsättningar är oerhört eftersatt. Överhuvudtaget är det väldigt svårt att ta sig fram med rullstol på grund av höga trottoarkanter, trappor, oasfalterade vägar med stora gropar och så vidare.

Därför vill vi ta ytterligare ett steg och köpa in en handikapptransport i vilken vi kan hämta rullstolsburna personer till centret. Transportbilen innebär en kostnad utöver budget, men den skulle kunna bli till stor välsignelse för många familjer. Du kan till exempel bistå CBR-projektet genom att ge en extra gåva till en handikapptransport. När den finns på plats kommer köerna utanför mottagningsrummen på CBR-centret blir större. Men våra medarbetare på plats i Lac är så glada över att tillsam-mans med oss kunna tjäna Gud på detta sätt. De räds inte mer jobb. Tänk om vi också skulle kunna utöka verksamheten med att anställa en utbildad albansk sjukgymnast till vilket vi har bett om den senaste tiden. Våra medarbetare Beqir och Trendafile har nyligen gått en utbildning till sjukgymnastassistenter i Tirana vilket ökat deras kompetens och förmåga att möta patienterna. Det var roligt för oss att se deras stolthet när de visade sina böcker och vad de lärt sig.

En vision som Vera Molla bär på är att erbjuda grundläggande skolundervisning till barn med funktionsnedsättning på rehab-centret. Möjligheterna för dessa barn att få någon skolundervisning är annars mycket liten. Vi har besökt den lokala skolan och sett att deras resurser är så små. Ekande, mörka och slitna skolsalar där barnen knappt har några böcker. Margareta är lärare och har erfarenheter av att undervisa elever med funktionsnedsättning. Hon har knutit kontakt med lokala lärare och börjat planera för specialundervisning som skulle kunna ske på rehab-centret.

Församlingen som Hjärta till Hjärta samarbetar med vill också att centret ska bli en plats där stadens ungdomar kan samlas. Arbetslösheten och uppgivenheten är stor i staden. Men glädjande nog har många ungdomar börjat komma till kyrkans ungdomsarbete. Visionen är att bygga en samlingsplats för ungdomarna som inte är en bar eller spelhåla.

Denna resa till våra samarbetspartner i Lac i Albanien  kändes

Sjukgymnasten Conny Bergqvist behandlar en patient i rehab-centret.

I slutet av januari pratade vi med Vera Molla över telefon. Hon uttryckte stor glädje över att ryktet går i staden om att människor kan få hjälp på rehab-centret.

Klicka här för att ge en gåva till en handikappanpassad buss till CBR-projektet i Albanien

Text och foto: Margareta och Conny Bergqvist

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Ge en gåva

Var med och gör skillnad för utsatta medmänniskor i Albanien, Bulgarien, Lettland, Rumänien, Ryssland och Sverige.
90-bankgiro 900-7857
SWISH 900 78 57

Klicka här för att ge