Medlem – tillsammans blir våra hjärtslag starkare! 

Klicka här för att bli medlem 2023

TACK för att just Du vill göra skillnad genom att bli medlem i Hjärta till Hjärta.

Hjärta till Hjärta har flera viktig uppdrag, både med internationell och lokal/regional prägel.

  • Vi är en biståndsorganisation som arbetar i Östeuropa och på Balkan. Vårt hjärta slår för barns rätt till utbildning och för värdiga levnadsförhållanden för människor med funktionsvariationer. I samverkan med lokala partnerorganisationer bekämpar vi fattigdom, diskriminering och ojämlikhet med ett särskilt fokus på Europas mest utsatta minoritet – romer.
  • Hjärta till Hjärta är en samhällsaktör i svensk kontext. Genom olika sociala insatser vill vi möta de utmaningar vi ser i vårt eget samhälle och därmed verka för ökad inkludering och integration. Ett tydligt exempel är initiativet Språkresan som du kan läsa mer om här.
  • I Sverige arbetar vi också med socialt företagande och hållbarhet genom våra second handbutiker. Här återanvänder vi skänkta varor som antingen säljs eller går på export för ytterligare återbruk.
  • Second handbutikerna är en mötesplats för en mångfald av människor där en del arbetar, andra är volontärer, några praktiserar eller rehabiliteras och ytterligare någon gör sin samhällstjänst. I vår verksamhet finns det plats för alla människor som respekterar vår värdegrund.
  • Vi är en opinionsbildare, detta genom att vara en röst i samhällsdebatten om utsatthet, fattigdom och sociala orättvisor.

Tillsammans med dig blir vår röst och våra hjärtslag starkare! 

Som medlem i föreningen får du:

  • vårt nyhetsbrev 4 gånger om året.
  • 10 % rabatt i alla våra second hand-butiker. Gäller ordinarie priser och kan ej kombineras med andra erbjudanden.
  • särskilda inbjudningar till VIP-kvällar, föreläsningar och event.
  • en reell möjlighet att påverka Hjärta till Hjärtas verksamhet genom att göra din röst hörd på årsmöten och vid andra sammankomster.

Medlemsavgiften är 250 kr/person och kalenderår.

Till medlemsavgiften

TACK FÖR DITT ENGAGEMANG!