fbpx

Linköpingsmodellen – stöd till utsatta EU-medborgare

I Linköping har det offentliga och civila samhället tillsammans verkat för att de EU-medborgarna som kommit till staden ska få hjälp med akuta behov samtidigt som vi gör integrerade långsiktiga insatser för att i grunden förändra de förhållanden i Rumänien och Bulgarien som lett till att de har sett sig tvungna att ge sig ut på en desperat försörjningsmigration.

Målsättningen med insatserna i hemlandet är att minska antalet individer som hamnar i svårighet i vår stad och ser sig nödgade till att tigga eller samla returflaskor och burkar och samtidigt underlätta för ett hållbart återvändande för personer som kommit hit. Med tiden hoppas vi kunna utöka insatserna till att också genomföras i de områden i Bulgarien som en del av EU-medborgarna i Linköping kommit ifrån.

Rollfördelningen mellan det offentliga och civila samhället är följande:
Linköpings Kommun gör i samarbete med Linköpings Stadsmission och Svenska Kyrkan insatser inom kommunens gränser. Insatserna består av härbärge under vintern, lunchservering under vardagar, duschmöjligheter, rådgivning och bistånd med hemresa. Tinnerökliniken har engagerat sig för att bistå de som kommit hit med akut sjuk- och tandvård.

Föreningen Hjärta till Hjärta genomför med stöd från allmänheten i Linköping och Sverige de integrerade långsiktiga insatserna i Rumänien. Insatserna i Rumänien består av utbildning, hälsoinsatser, försörjningsmöjligheter och strukturpåverkande insatser (identitet och ägande). Alla parter som ingår i samarbetet gör insatser för att påverka på olika plan – både politiskt och i övrigt i såväl Sverige som i Rumänien.

Rickard Klerfors, Biståndsansvarig, Hjärta till Hjärta

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Ge en gåva

Var med och gör skillnad för utsatta medmänniskor i Albanien, Bulgarien, Lettland, Rumänien, Ryssland och Sverige.
90-bankgiro 900-7857
SWISH 900 78 57

Klicka här för att ge