Familjestöd

Fattiga familjer får genom den här verksamheten hjälp att klara vardagen; hjälp till självhjälp, bostad, skolavgifter, försörjning etcetera. Tillsammans med familjen försöker vi hitta lösningar på de ekonomiska problemen. När familjen kan stå på egna ben kan vi gå vidare och hjälpa andra. Arbetet sträcker sig över hela Lettland. Velki Association och Mission Pakapieni är våra samarbetspartners som ser till att rätt hjälp når rätt familj i samråd med de sociala myndigheterna.

Föräldrastödgrupper
Gruppmöten för föräldrar till barn med funktionsnedsättningar. Tillsammans med en professionell psykolog diskuterar, bearbetar och delar de erfarenheter med varandra. Tillsammans med vår samarbetspartner Velki Association arrangerar vi även sommarläger för föräldrar och barn med funktionsnedsättningar.

Utbildning
Kunskap är makt men utbildning kostar. Många ungdomar i Lettland kan på grund av familjens ekonomiska situation inte gå på gymnasiet – teoretiskt eller yrkesinriktat. Projektet är nytt och kommer att utvidgas efter hand. För 2016 rekommenderar vi ett stöd på 900 kronor/student och månad.

Dagcenter
Verksamhet för ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar där de får stimulans och möjlighet till arbete. Textilkonst och musik är några av sysselsättningarna som finns på de olika dagcentren. Vi ger främst materiellt stöd till dagcentret.

Mödrahemmet i Tukums
Hemmet tar emot unga, ensamma gravida kvinnor som inte har någon annanstans att ta vägen. De flesta har dåliga referensramar när det gäller familjeliv och får här lära sig hur man tar hand om ett barn, laga mat och sköta ett hem. Kvinnorna får stanna tills de har hittat jobb och egen bostad. Vi ger främst materiellt stöd till Mödrahemmet. Vår samarbetspartner heter Mission Pakapieni.

Skolor
Skolor på den fattiga landsbygden förses med material som gymnastikutrustning, skolbänkar, skrivmaterial, porslin etcetera. Tillsammans med svenska skolor och tack vare Velki Association är det här arbetet möjligt.

Lettlandsansvarig
Vivi-Ann Ahlström
0142-66 11 62
vivi-ann@hearttoheart.se

För aktuell landsinformation, besök www.ui.se