Kampen för alla människors lika värde! – Hjärta till Hjärta

Kampen för alla människors lika värde!

Oavsett om du är fullt fungerande eller om du lever med någon form av funktionsvariation eller begränsning, har du ett okränkbart värde. Det gäller alla människor.

Tyvärr finns det fortfarande länder som brister i ansvaret för sina medborgare med särskilda behov. Det finns samhällen som gömmer undan människor med funktionsvariationer och föräldrar som skäms för sina barn som avviker från normen.

Det finns medmänniskor som föds, lever ett liv i osynlighet och som dör utan att ha varit en del av sitt eget samhälle!

Nu gör vi ett upprop och extra insamling till vårt arbete för människor med kognitiva och fysiska funktionsvariationer.

Din gåva är bland annat med och finansierar psykologerna som arbetar med stödgrupper för föräldrar till barn med funktionsvariationer i Lettland och fysioterapeuterna som arbetar med rehab och funktionsträning på ett center i Albanien.  

Hjälp oss att förändra attityder, att öka kapaciteten och kompetensen om olika metoder för att stödja människor med funktionsvariationer – hjälp oss i kampen för alla människors lika värde!

Swish: 9007857 eller BG: 900-7857 eller klicka här

Märk: Social Omsorg


Varmt tack för din gåva!

Läs mer om våra insatser för människor med funktionsvariationer här.

Mikael Joumé

Direktor

MÅNADSGIVARE

GE EN GÅVA

Bli månadsgivare


Som månadsgivare gör du verklig skillnad - tillsammans skapar vi hopp och framtidstro med ett särskilt fokus på utsatta barn och familjer i Östeuropa!


BLI MÅNADSGIVARE

Ge en gåva


Din gåva gör skillnad! Tack för att du bidrar till hopp och framtidstro, förändring och utveckling med ett särskilt fokus på utsatta barn och familjer i Östeuropa!


GE EN GÅVA


GE EN HÖGTIDSGÅVA


GE EN MINNESGÅVA