fbpx

Ge en gåva

Var med och gör skillnad för utsatta medmänniskor i Albanien, Bulgarien, Lettland, Rumänien, Ryssland och Sverige.
90-bankgiro 900-7857
SWISH 900 78 57

Klicka här för att ge

Projekt Team Roma

DSCF4501

Hjärta till Hjärta vill hjälpa till att förändra orsakerna till utanförskap, misär och fattigdom bland romer och rudari i Bulgarien och Rumänien. Vi vill stödja dem på plats så att mammor och pappor inte behöver lämna sina barn i ren desperation och betala allt de äger och har för en utlandsresa i hopp om ett jobb och en inkomst. En resa som tyvärr oftast slutar på gatan i tiggeri. Vi vill i grunden förändra situationen för kvinnan som tigger utanför mataffären och mannen som letar pantflaskor i parken.

Vi vill försöka fylla de behoven som vi har sett på plats i Rumänien och hört om i samtal med några av de utsatta EU-medborgarna som tigger på våra gator. Målet är att vi tillsammans med romerna själva och andra frivillig- och biståndsorganisationer från Sverige, Bulgarien och Rumänien i grunden ska kunna vara med och bidra till en förbättring av levnadsförhållandena för den romska minoriteten i Bulgarien och Rumänien. För att nå en långsiktig förändring tror vi att det kommer att behövas integrerade insatser inom följande fyra fokusområden:

1. Utbildning
Romerna har betydligt lägre utbildningsnivå än övriga medborgare. Låg utbildning eller inte någon utbildning överhuvudtaget ger betydligt sämre möjligheter på arbetsmarknaden. Vi gör två typer av insatser:
• Ekonomiskt stöd till gymnasieelever (busspengar mm).
• Stöd till läxläsningshjälp för grundskoleelever.
Dessa insatser kostar inte enorma summor per elev men kommer i längden både ge individerna större chanser men också ge vidgade vyer till hela det samhälle de kommer ifrån.

2. Hälsa
Romerna har enligt en del studier 15 – 20 år lägre förväntad livslängd än den övriga befolkningen. Antalet fall av TBC är det högsta i Europa. Hepatit är vanligt. Romerna har generellt dåligt tillträde till sjukvården dels för att många av dem inte är sjukförsäkrade men också för att de i många fall lever i mycket isolerade samhällen och byar.
Vi har satt igång med att lotsa unga vuxna med stora hälsoproblem som har minderåriga barn i sin vård till sjukvården. I de samhällen vi varit i kontakt med hitintills har vi sett ett alltför stort antal unga änkor/änklingar med mängder av barn. Vi vill förhindra att det blir fler änkor/änklingar och barn i en social katastrof.
Vi kommer att se till att primärvården byggs ut i de samhällen vi verkar.

3. Försörjning
Bristen på försörjning är huvudanledningen till den desperata migration vi ser idag. Det är viktigt att ta reda på vad det finns för förutsättningar lokalt till försörjning. Dels handlar det om vad en lokal grupp har för kunnande och traditioner och vad som det går att försörja sig på lokalt. Dessutom måste personerna tydligt visa vad de vill arbeta med.
Vi är inne i en process med att starta sociala företag på flera platser i Rumänien. Vi vill erbjuda anställning och försörjning genom dessa. Dessutom vill vi bidra med “know-how” om hur man kan på ett rationellt sätt trygga varuförsörjning samt avsättning för de produkter man producerar.
Genom en anställning följer också att man betalar skatt och sociala avgifter. Gör man det blir man sjukförsäkrad, samlar pensionsrättigheter mm mm.

4. Strukturpåverkande insatser (identitet och ägande)
Det finns personer i den romska minoriteten som inte har en identitet. Dessa lever helt utanför samhället och kan aldrig ta sig till t ex Sverige. Många romska familjer har inte ett officiellt ägande för sina hus eller tomtmarken. De hotas av vräkning, avhysning och att få sina bostäder demolerade. Vi har på några platser, i samarbete med myndigheterna, börjat göra något åt dessa grundläggande problem. Bland annat har vi under hösten medverkat till att 115 familjer har fått ett legalt ägande.

Utökad kapacitet i landet
Vår organisation håller på med att utöka vår kapacitet i Rumänien och kommer inom snart att anställa några fieldofficers som ska genomföra projekten och insatserna runt om i Rumänien. Inom kort avser vi anställa minst två personer och kanske ytterligare några till för att kunna vara med och bidra till bra insatser runt om i Rumänien. Utöver dessa fieldofficers är det av största vikt att finna bra lokala samarbetspartners.

Det ena får inte utesluta det andra och det är viktigt att vi fortsätter att ta hand om våra medmänniskor som kommit hit till Sverige på bästa sätt och ser till så att de har mat för dagen och tak över huvudet samt att vi lägger en och annan slant eller sedel i deras muggar så att de kan försörja sina barn hemma i Rumänien.

I det följande bildspelet kan du själv följa med på en resa till några av de byarna som vi arbetar i Rumänien:

Klicka här för att ge en gåva till Hjärta till Hjärtas Team Roma-projekt

Hjärta till Hjärta har ett 90-konto, vilket är en garanti för att varje gåva används på rätt sätt. Vi redovisar varje år vår totala verksamhet i Sverige till Svensk Insamlingskontroll. Bakom Svensk Insamlings-kontroll står arbetsmarknadens parter. Hjärta till Hjärta tillhör även Frivilligorganisationernas Insamlingsråd (FRII) som är insamlingsorganisationernas samarbetsorgan. FRII verkar för etisk och professionell insamling.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *