fbpx

Insatser för primärvård, identitet och ägande i Rumänien

Förebyggande insatser är av största vikt för att förbättra hälsan för de fattiga och utsatta – i den gruppen är den romska minoriteten kraftigt överrepresenterad. Detta projekt som handlar om insatser i primärvården behöver kunna fortsätta och utan medel till lönerna blir det omöjligt.

BAKGRUND

I en stad i södra Rumänien finns ett slumkvarter med 7000 invånare – majoriteten är romer. Kvarterets invånare livnär sig på sortering av stadens sopor. Uppskattningsvis 2000 av dem saknar identitet. Majoriteten av de som bor i kvarteret har inte ett legalt erkänt ägande för tomtmark eller bostäder. Behoven i kvarteret, inom alla våra fyra fokusområden: utbildning, hälsa, försörjning genom arbete och strukturella insatser för identitet och ägande, är stora.

PRIMÄRVÅRD

Kommunen och länsmyndigheterna ansökte i början av 2014 om projektmedel för att starta en primärvårdsklinik i området. Ansökan beviljades och finansierades av schweiziska medel. Projektet startade i maj 2014 och implementeringsperioden sträckte sig till november 2015. De lokala myndigheterna vill fortsätta driva primärvårdskliniken men de kan bara ta över ansvaret för alla kostnader exklusive lönekostnaderna. Det beror på att det sedan finanskrisens början 2008 råder totalt anställningsstopp inom all offentlig förvaltning.

Primärvårdskliniken har agerat inom två verksamhetsområden: Primärvård och Socialtjänst
Enhetens profil är att erbjuda oförsäkrade primärvård och kunskap kring hälsofrågor med särskilt fokus på barn- och mödrahälsa. Man har riktat särskilda informationskampanjer till kvinnor i området i åldern 18 – 50 år och genom dessa spridit kunskap om vikten av amning, provtagning för att identifiera underlivscancer, vikten av att spädbarn tar del av de allmänna vaccinationsprogrammet, förbyggande mot bröstcancer, vikten av god munhygien och förbyggande insatser mot TBC.

Totalt har 23 informationskampanjer bedrivits under perioden och 350 romska kvinnor i kvarteret har tagit aktiv del i spridningen av dessa.
Projektet är unikt i Rumänien. Den rumänska försäkringskassan centralt har stramat åt möjligheterna för oförsäkrade att få tillgång till primärvård – men man får oavsett försäkring eller inte normalt akutsjukvård. Förebyggande insatser är av största vikt för att förbättra hälsan för de fattiga och utsatta – i den gruppen är den romska minoriteten kraftigt överrepresenterad. Projektet behöver kunna fortsätta och utan medel till lönerna blir det omöjligt. Dessutom borde det kopieras och implementeras runt om i landet – i synnerhet i stora urbana slumområden.

Organisationen Hjärta till Hjärta som är förmånstagare i den här kampanjen, har beslutat att stödja primärvårdskliniken med lönekostnaderna. De lokala myndigheterna tar över alla andra kostnader.

IDENTITET OCH ÄGANDE
Den romska representanten vid länsstyrelsen har förberett ett projekt för legalt ägande och identiteter. Hitintills har man inte lyckats genomföra dessa projekt eftersom de kräver en viss egeninsats från varje familj. De flesta av dessa lever för dagen och har huvudfokus på vad man ska kunna äta ikväll. Att i den kontexten prioritera dessa avgifter blir ett oöverstigligt berg. De juridiska processerna för dessa familjer är av varierande svårighetsgrad. Hjärta till Hjärta vill med tiden se till att alla som bor i kvarteret får identiteter och ett legalt erkänt ägande.
Identitet och legalt erkänt ägande innebär en enorm skillnad – rätt till barnbidrag, skolgång, möjlighet till att inkluderas på arbetsmarknaden och i socialförsäkringssystemen samt rätten att få begravas på kyrkogård.

DITT BIDRAG GÖR SKILLNAD! SWISHA DIN GÅVA TILL 123-592 34 61

Om du vill vara med och skapa fler arbetstillfällen för romer i Rumänien och Bulgarien kan du ge en engångsgåva till projekt Team Roma här om du vill bli månadsgivare klickar du här

banner_700x423_org_clean

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Ge en gåva

Var med och gör skillnad för utsatta medmänniskor i Albanien, Bulgarien, Lettland, Rumänien, Ryssland och Sverige.
90-bankgiro 900-7857
SWISH 900 78 57

Klicka här för att ge