fbpx

Inbjudan till konferensen “Värdighet här – förändring där”

EU-migranterna i Sverige som tigger på gatorna har väckt starka reaktioner hos allmänheten och i den svenska samhällsdebatten. Reaktionerna är många och blandade – medlidande, solidaritet, ilska och frustration. Det finns också uttryck för rasism och hat.

För att belysa EU-migranternas situation och problematik anordnar Erikshjälpen, studieförbundet Bilda och Hjärta till Hjärta under februari 2015 fyra regionala konferenser i Lund, Örebro, Skellefteå och Jönköping. Målgruppen är representanter för det civila samhället, men också politiker, tjänstemän företrädare för näringslivet och privatpersoner med intresse för frågorna.

Behovet av information och kunskap kring EU-migranterna är enormt.
Konferenserna kommer bland annat att beröra orsakerna till den desperata migration vi ser i dag och vad vi kan göra för att lindra den akuta nöden för de som kommit till Sverige.
En annan sak som tas upp är vad som kan göras för att på längre sikt förändra situationen och förhållandena i EU-migranternas hemländer.
– För att kunna genomföra bra insatser i Sverige och hemländerna behövs ett brett samarbete mellan näringslivet och det offentliga och civila samhället, säger Birgitta Johansson, programkoordinator vid Erikshjälpen.
Syftet med konferensen är att samla in och dela med oss av kunskaper och erfarenheter och tillsammans problematisera omkring situationen för att våra olika insatser ska ge en så effektiv och hållbar förändring som möjligt.

Medverkande vid konferenserna
• Thomas Hammarberg: leder kommissionen för anti-ziganism i Sverige. Tidigare Europarådets kommissionär i rom-frågor.
• Mats Åberg: tidigare svensk ambassadör i Rumänien.
• Rickard Klerfors: ansvarig för Team Roma på Hjärta till Hjärta. Stor Rumänienkännare som har arbetat med sociala projekt i landet i över tio år.
• Hans Caldaras: författare och sångare. Uppvuxen i Sverige med romsk bakgrund.
• Vasilie Burtea: professor i sociologi vid universitetet i Bukarest. Var den första romen i Rumänien som tog en doktorsexamen.
• Valentin Preda: rumänsk företagsledare inom flera sociala företag. President för Rotary i Bukarest.
• SAM-hjälp, biståndscenter.
• Hoppets stjärna, utvecklingsorganisation.
• Erikshjälpen, barnrättsorganisation.

När och var
• 7 februari, Pingstkyrkan i Lund, 10.00-16.00. Medverkande: Rickard Klerfors, Valentin Preda.
• 14 februari, Adolfbergsgården i Örebro, 10.00-16.00. Medverkande: Rickard Klerfors, Thomas Hammarberg. SAM-hjälp, biståndscenter.
• 21 februari, Stadsbiblioteket i Skellefteå, 10.00-16.00. Medverkande: Hans Caldaras, Mats Åberg. Hoppets stjärna, utvecklingsorganisation.
• 28 februari, Pingstkyrkan i Jönköping, 09.00-15.00. Medverkande: Rickard Klerfors, Vasilie Burtea, Mats Åberg. SAM-hjälp, biståndscenter.

I mars arrangerar Hjärta till Hjärta en extra konferens i Gävle som du kan läsa mer om här: http://hjartatillhjarta.se/nu-okar-vi-antalet-konferenser/.

Vi reserverar oss för att viss justering av medverkande kan ske.

Program
Fika serveras en halvtimme innan start.
Förmiddag: bakgrund med orientering om historia, nuläge, regelverket och insatser i Sverige, EU, insatser i hemlandet.
Efter lunch: erfarenhetsutbyte.

Anmälan
Sista anmälningsdag är en vecka före vald konferens. Anmälan görs på www.erikshjalpen.se/eumigranter »

Pris
200 kronor, inklusive fika och lunch. Betalas i förväg i samband med anmälan.

Kontaktpersoner
Jörgen Ljung, Hjärta till Hjärta, 013-28 15 03, jorgen.ljung@liu.se
Birgitta Johansson, Erikshjälpen, 0725-24 77 10, birgitta.johansson@erikshjalpen.se
Sprid gärna denna inbjudan till berörda i ditt närområde eller genom sociala medier.

Download (PDF, Unknown)

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Ge en gåva

Var med och gör skillnad för utsatta medmänniskor i Albanien, Bulgarien, Lettland, Rumänien, Ryssland och Sverige.
90-bankgiro 900-7857
SWISH 900 78 57

Klicka här för att ge