Hedra Karins minne! 

Hedra Karins minne!

Den 9 december somnade Hjärta till Hjärtas medgrundare Karin Widerstedt in, 93 år gammal. Ett långt jordeliv, väl levt, fortsätter nu i evigheten.

”Karin fick varje person i rummet att känna sig viktigast i världen”, sa en kvinna vid minnesstunden. Och det är i den andan vi vill fortsätta verka – inte minst i mötet med utsatta människor och utmaningar i vårt eget land. Vill du vara med?

Sedan årsskiftet har rekordmånga hushåll ansökt om stöd genom Mathjälpen, de lokala kyrkornas gemensamma satsning för att lindra fattigdom i Linköping. Varje tisdag delar volontärer ut mat som skänkts från butiker och restauranger, till utsatta familjer. Men behoven är långt större än vad det finns resurser till. Genom din gåva kan fler familjer få äta sig mätta.

Våra secondhand-butiker utgör viktiga forum för gemenskap, arbetsintegration och språkträning. Här får en mångfald av människor möjlighet att stärkas på resan mot inkludering och egenförsörjning, efter sina förutsättningar.

För en del innebär arbetet en chans att återgå till arbetslivet efter långvarig sjukdom. För andra – såväl arbetstagare som kunder – motverkar det ofrivillig ensamhet och psykisk ohälsa. 

Cirkeln sluts genom att överskottet från verksamheten bistår utsatta människor i både Sverige och Östeuropa.

Vi är samhällsbyggare. I en orolig tid behövs mötesplatser som ser och välkomnar människor där de befinner sig i livet. Precis som Karin gjorde.

Hedra Karins minne och livsverk genom en gåva som stärker strukturerna runt människor som behöver stöd.

Tack för din gåva! 

Swish: 900 78 57

BG: 900-7857

Märk: Karin

Ge en gåva till Karins minne