Vår ständiga målsättning är att ha låga administrativa kostnader och att så mycket som möjligt ska gå till dem som verkligen behöver det.

Våra ändamålskostnader (kostnader för biståndsarbetet) har i genomsnitt uppgått till 90 % de senaste tre åren, medan de administrativa kostnaderna i förhållande till totala intäkter är 13 % (2019).

Hjärta till Hjärta har så kallat 90-konto, BG 900-7857, vilket är en kvalitetsstämpel för insamlingsorganisationer. Enligt Svensk Insamlingskontroll som utfärdar och kontrollerar 90-konton, måste minst 75 % gå till ändamålet och maximalt 25 % får utgöra administrativa kostnader.

Det finns flera sätt att stödja Hjärta till Hjärta. Du kan bli medlem, månadsgivare eller skänka en gåva direkt. Du kan också skänka överblivna kläder, skor, möbler mm som sedan säljs i våra second hand butiker eller går på export. Ett mycket välkommet sätt att stödja oss är att engagera sig som volontär! Du kan också starta egna insamlingar via till exempel Facebook.

Följ oss gärna på sociala medier och dela vårt budskap till dina vänner!

Vi har två tydliga verksamhetsområden:

 1. Internationella biståndsinsatser
 2. Second Hand/Socialt företagande i Sverige.
  Det internationella biståndsarbetet delar vi in i fyra fokusområden:
 • Team Roma – Insatser inom utbildning, hälsa, försörjning, påverkansarbete med ett särskilt fokus på romer i Rumänien och Bulgarien.
 • Utbildning – Studiestöd till ungdomar för studier i bland annat Lettland. Utrustning till skolor mm.
 • Familjestöd – försörjningsstöd till utsatta familjer i primärt Lettland och Rumänien.
 • Funkis – insatser för människor med funktionsvariationer i primärt Albanien och Lettland.

Hjärta till Hjärta har ingen utsänd personal eller egna arbeten i fält. Biståndsarbetet bygger på ett långvarigt samarbete med lokala partnerorganisationer som alla är väletablerade i sina respektive länder.

I Sverige arbetar vi med återbruk - försäljning av skänkta varor i våra fyra second handbutiker som också är en arbetsplats för människor som står långt ifrån den svenska arbetsmarknaden.

Under 2019 hanterade vi 1 100 ton skänkta varor. 30 % säljs i våra butiker, 50 % går på export och 20 % går till återvinning. Överskottet från butiksförsäljning och export går till biståndsarbetet samt återinvesteras i det arbetsintegrerande arbetet i Sverige.

Många människor som väljer att stödja Hjärta till Hjärta gör det för att de delar vår värdegrund och för att de har ett starkt engagemang för utsatta människor i våra verksamhetsländer.

Vad får ditt hjärta att slå lite extra och vilka frågor är det som engagerar dig?

Hjärta till Hjärta har en kristen värdegrund, vilket bland annat innebär att vi står upp för alla människors lika värde. Vår värdegrund talar om medmänsklighet, öppenhet och engagemang som grundläggande drivkrafter. Vi är en lokal/regional organisation med ett globalt arbete.

Vår litenhet är vår styrka – arbetet bygger på långvariga och goda relationer och närhet, både i Sverige och i våra verksamhetsländer.

Vi är en gräsrotsorganisation som arbetar nära våra partnerorganisationer och våra målgrupper. Vi är informella och flexibla, vilket gör att vi relativt snabbt kan ställa om arbetet när nya behov uppstår. Vi arbetar både med finansiellt och materiellt stöd – budgetanslag och hjälpsändningar. Detta skapar en kompletterande bredd i arbetet.

Vi har koncentrerat oss på långsiktiga biståndsinsatser i några av Europas fattigaste länder där vi riktar oss mot de mest utsatta och diskriminerade människorna, som oftast - men inte enbart - är romer.

Vi vill se en ny generation växa upp med helt andra förutsättningar än tidigare generationer. Därför är utbildning och folkbildning (hjälp till självhjälp) viktiga komponenter i vårt arbete.

Vi vill också att människor med olika former av funktionsvariationer ska ha förutsättningar att leva ett värdigt liv, något som ofta är långt ifrån verkligheten i våra verksamhetsländer.

Med våra second hand affärer som utgångspunkt är vi en viktig social aktör i svensk kontext. Här arbetar vi med återbruk vilket ger ett positivt klimatavtryck och bidrar till ökad hållbarhet. Vi är ett socialt företag som tar emot människor som står långt ifrån arbetsmarknaden; det handlar om bidragsanställningar, praktikplatser, rehabilitering, samhällstjänst, inkludering och arbetsintegration. Vi är också en social mötesplats för äldre där vi kan erbjuda en arbetsgemenskap vilket främjar en god hälsa och motverkar ensamhet.

Nej, det är en stödmodell som nu fasas ut. Vi menar att individuellt fadderskap eller direkt person-/familjeriktat stöd är en föråldrad stödform som låser strukturer över lång tid, ibland skapar orättvisor och i synnerhet medför en omfattande och kostsam administration.

Naturligtvis kommer vi att fortsätta hjälpa utsatta familjer i våra verksamhetsländer, men det sker genom ett budgetanslag till våra partnerorganisationer som tillsammans med sociala myndigheter bedömer vilka familjer som är i störst behov av stöd under en kortare eller längre period.

Det är ett mer rättvist system eftersom livet förändras; ibland får en familj det bättre ställt genom att man får arbete, barnen växer upp och lämnar hemmet och då finns det inte längre samma behov av extra stöd. Andra familjer kan plötsligt och oväntat hamna i svårigheter genom till exempel sjukdom eller arbetslöshet, och då är de i större behov av hjälp under en period. Familjestöd eller försörjningsstöd ska aldrig permanentas, det ska finnas där under en tid när en familj har det extra svårt.

Genom att välja ändamålet familjestöd går din gåva till utsatta familjer i våra verksamhetsländer – till dem som behöver det allra mest.

Absolut! Om du väljer Där gåvan bäst behövs ger du oss förtroendet att förvalta din gåva på bästa sätt = där den gör mest nytta, men du kan också välja att styra din gåva mot något av våra fem fokusområden:

 • Team Roma – Insatser inom utbildning, hälsa, försörjning, påverkansarbete med ett särskilt fokus på romer i Rumänien och Bulgarien.
 • Utbildning – Studiestöd till ungdomar för gymnasiestudier i bland annat Lettland. Utrustning till skolor mm.
 • Familjestöd – försörjningsstöd till utsatta familjer i primärt Lettland och Rumänien.
 • Funkis – insatser för människor med funktionsvariationer i primärt Albanien och Lettland.
 • Gemenskap över gränser - Inkludering och arbetsintegration i Sverige

Hjärta till Hjärta är godkänd av Skatteverket för skattereduktion. Det innebär att du som givare får tillbaka 25 % av ditt gåvobelopp om du skänker minst 200 kr/gång och minst 2 000 kr/år. Maxbeloppet för gåvoavdraget är 12 000 kr/år, du får alltså tillbaka maximalt 3 000 kr. Avdraget görs automatiskt via din deklaration. Hjärta till Hjärta skickar kontrolluppgift.

Info från Skatteverket:

 • Du måste ge minst 200 kronor till samma gåvomottagare vid ett och samma tillfälle (så kallat gåvotillfälle).
 • Du måste skänka minst 2 000 kr under året. Det kan vara gåvor till en eller flera godkända gåvomottagare.
 • Gåvan måste vara en penninggåva som är avsedd att främja social hjälpverksamhet eller vetenskaplig forskning.

Läs mer på Skatteverket

Lintrimex AB är Hjärta till Hjärtas helägda dotterbolag för vår momsbelagda verksamhet, vilket handlar om materiellt bistånd som säljs och går på export till våra verksamhetsländer.

Vi har ett kontinuerligt och långsiktigt arbete i Albanien, Bulgarien, Lettland och Rumänien. I Estland har vi en partnerorganisation som köper och vidaresäljer materiellt bistånd, primärt möbler. I förekommande fall gör vi punktinsatser i andra länder, till exempel Ryssland där vi till jul brukar stödja organisationen Prison Fellowship som har ett fint arbete med familjer vars ena förälder avtjänar fängelsestraff.

Att vara volontär innebär att man ger av sin tid, erfarenhet och sitt kunnande på ideell basis (utan krav på ersättning) till vår verksamhet med fokus second hand försäljning.

Hjärta till Hjärta har alltid drivits med utgångspunkt i det ideella engagemanget – utan våra volontärer hade vi inte funnits.

Som volontär kan du ge ett par eller många timmar av din tid i veckan - alla insatser, stora som små, är otroligt värdefulla!

Vi erbjuder en stor variation av arbetsuppgifter, till exempel:

 • Sortering av inkommande varor till butiksförsäljning eller materiellt bistånd
 • Butiksarbete, prismärkning och exponering av produkter
 • Hämtningar, transport och lastningar
 • Testning av elektriska produkter
 • Kassaarbete och kundmöten
 • Administrativt arbete
 • Städning

Som volontär blir du en del av en härlig arbetsgemenskap där vi tillsammans arbetar för att göra världen till en mer medmänsklig plats.

Nej, för tillfället har vi inte kapacitet eller system för att hantera praktikantprogram.

Ja, vi arrangerar årliga gruppresor till våra verksamhetsländer.

En grupp, vanligen 6-12 personer, reser tillsammans med erfaren och svensktalande personal till antingen Lettland eller Rumänien för att möta våra partnerorganisationer och på plats ta del av våra olika verksamheter. Resorna brukar vara cirka 7 dagar och den görs till självkostnadspris.

Våra resenärer brukar beskriva resorna som en upplevelse för livet! Under några dagar får man se och uppleva flera sidor av ett land; medmänskliga möten, en ny kultur samt annorlunda natur- och matupplevelser.

Håll utkik efter kommande gruppresor på sociala medier och i våra nyhetsbrev.

Till följd av Coronapandemin kommer gruppresor att planeras först 2021.

Det gör du enklast på hemsidan. Betalning sker via kort eller swish. Du kan alltid ringa oss om du behöver hjälp.

Det gör du enklast genom att skicka e-post eller ringa till oss. info@hearttoheart.se eller 013-12 46 11. Med ditt medgivande kan vi enkelt och snabbt ändra beloppsnivån i våra system och det kräver inga övriga åtgärder.

Du vet väl om att du som givare får tillbaka 25 % av ditt gåvobelopp om du skänker minst 200 kr/gång och minst 2 000 kr/år. Maxbeloppet för gåvoavdraget är 12 000 kr/år, du får alltså tillbaka maximalt 3 000 kr. Avdraget görs automatiskt via din deklaration. Hjärta till Hjärta skickar kontrolluppgift.

Läs mer på Skatteverket

Så tråkigt! Om du har ett autogiro är du välkommen att meddela ditt avslut via e-post eller telefon info@hearttoheart.se eller 013-12 46 11.

Om du normalt brukar skänka din gåva via BG eller Swish behöver du inte göra någonting, men vi är förstås tacksamma om du meddelar oss så att vi kan avregistrera dig.

Tack för ditt engagemang i Hjärta till Hjärta – du är alltid välkommen tillbaka!

Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen, General Data Protection Regulation (GDPR).

Tack för att du tänker på Hjärta till Hjärta!

Genom att inkludera oss i ditt testamente kommer din omtanke och ditt personliga engagemang leva vidare och komma många utsatta barn och familjer till del.

Din testamentsgåva kan till exempel bestå av kontanter, aktier, fastigheter eller värdeföremål.

Vi tar tacksamt emot det mesta som är helt, rent och fungerande. Det handlar om kläder, skor, möbler, leksaker och spel, textilier, köksutrustning, porslin, lampor, tavlor, böcker, sport- och fritidsutrustning samt elektronik.

Detta tar vi inte emot: vitvaror äldre än 5 år (kylskåp, frysar, spisar), färger och kemikalier, byggmateriel, gamla datorer, ”tjock-TV”.

Vi tar inte heller emot omfattande uppslagsverk i bokform bestående av flera band/volymer.

Det händer att vi har tillfälliga intagningsstopp på vissa varukategorier, oftast böcker eller tavlor. Om du vill skänka större mängder (från 5 banankartonger, 5 tavlor eller mer) inom dessa kategorier, är vi tacksamma om du kontaktar oss i förväg för aktuell status.

Ingen människa blir glad över trasiga eller smutsiga saker. Det är därför viktigt att du själv går igenom det du vill skänka innan du lämnar till oss.

Cirka 20 % av alla saker som skänks till oss går direkt till återvinning och det är förenat med kostnader avseende hantering, transport och avgifter för att lämna på återvinningsstationerna.

Ja, men vi förbehåller oss rätten att säga nej till vissa saker, till exempel pianon eller andra mycket tunga och skrymmande möbler.

När du kontaktar oss gör vi alltid en första bedömning över telefon. Väl på plats kan det också hända att vi säger nej till saker, beroende på varans skick. Rent grundläggande måste varan vara säljbar för att vi ska ta emot den. Vår personal är överlag mycket erfaren och duktig på att bedöma om en vara är säljbar, och det är viktigt att du som skänker respekterar den bedömning som görs.

Vi kan inte erbjuda bortforsling av hela hem. Kravet på ”allt eller inget” fungerar alltså inte i kontakten med oss.

Det beror på flera faktorer såsom efterfrågan, antal aktuella bokningar, bemanning etc. Som längst kan det ta upp till tre veckor innan vi kan hämta, men normalt sker det inom 7-14 dagar. Leverans sker normalt inom 7 dagar.

Ja, vi tar emot dödsbon som skänks, men vi gör ett urval och tar bara hand om de saker som bedöms gå att sälja eller skänka vidare som materiellt bistånd. Vi kan inte erbjuda totaltömning eller städning. Kontakta oss för mer information.

Ja, mot en kostnad.

Anmäl att du önskar leverans samt betala i butiken i samband med köp. Vi ringer därefter upp dig och bokar tid för leverans.

Det enklaste sättet är att ringa oss under våra öppettider.

Eftersom våra varor är begagnade och säljs till ett lågt pris förbehåller vi oss rätten att sälja dem i befintligt skick. Därför tillämpar vi inte heller öppet köp eller ångerrätt. Undantag kan göras för elektronik och lampor som inte fungerar. Reklamation och återköp ska i dessa fall ske i närtid mot uppvisande av kvitto, senast 7 dagar efter köp.

En del skänks som materiellt bistånd eller säljs vidare till partners i våra verksamhetsländer, annat går till återvinning.

Under 2019 hanterade vi fantastiska 1 100 ton skänkta varor. Cirka 30 % säljs i våra butiker, 50 % går på export och 20 % går till återvinning/förbränning.

Hållbarhet som begrepp omfattar flera samverkande dimensioner såsom klimat/miljö, ekonomi, personal mm.

När det gäller miljö- och klimatpåverkan så gör vi ett positivt klimatavtryck genom att arbeta med återbruk. Våra beräkningar visar att återanvändningen av de 374 ton kläder som gick på export 2019 minskade koldioxidutsläppen med 389 ton vilket motsvarar 616 flygresor till New York! En del av vårt uppdrag, i linje med Agenda 2030, handlar också om att verka för en mer balanserad konsumtion och att upplysa om nyttan och mervärdet av att handla second hand.

Hållbarhet ur ett personal- och medarbetarperspektiv blir gärna lite abstrakt, men vi försöker alltid anpassa arbetsuppgifter och krav efter individens förutsättningar. Vi gör regelbundna avstämningar och undersökningar i syfte att fånga upp personalens synpunkter och mående, vi arbetar aktivt med att skapa och behålla en god arbetsmiljö och våra levande kärnvärden talar om delaktighet, gemenskap och en reell möjlighet för medarbetarna att påverka arbetet. Vi har låga sjukskrivningstal och låg personalomsättning, vilket vittnar om att merparten av medarbetarna trivs och mår bra hos oss.

Hållbarhet ur ett finansiellt perspektiv handlar om god förvaltning, om att ha en ekonomi i balans och en buffert som säkerhet när oförutsedda händelser inträffar. Hjärta till Hjärta har av olika anledningar några svåra ekonomiska år bakom sig och Corona pandemin (2020) förvärrade situationen initialt, men vi är nu inne på ett spår som kommer att leda till en mer stabil ekonomi på sikt.

Styrelse och ledning arbetar aktivt med att anpassa kostnadskostymen, att bredda och öka intäktskällorna och att förutse kommande/möjliga risker. Hjärta till Hjärta har som policy att inte spekulera på börsen. Egna medel får inte placeras i olika finansiella instrument. Det innebär till exempel att vi inte äger rätt att placera medel i fonder eller aktier.

Det ligger inte i vårt uppdrag att samla pengar på hög – våra intäkter ska omsättas i biståndsinsatser och det sociala arbetet i Sverige - men vi ska vara tillräckligt motståndskraftiga för att kunna hantera kommande finansiella kriser.