fbpx

Hjärta till Hjärta bemöter Kalibers påståenden

Hjärta till Hjärta har blivit starkt ifrågasatta i 2 radioprogram av Kaliber i P1. Redan när vi lyssnade till det första programmet såg vi att det präglades av illvilja mot hela vårt projekt och oförmåga att lyssna till och förstå våra fakta och argument. När vi sedan fick klart för oss att de anklagelser som skulle sändas i program två handlade om att vi betalar svarta löner från ett icke-existerande företag till våra korgflätare, ansåg vi dessa påståenden osanna, verklighetsfrånvända och infama så att de inte var värda att bemöta i Kaliber. Vi väljer nu att direkt ge Dig en kortfattad redogörelse som ett svar på den kritik vi fått.

Samtliga dokument som nämns nedan innehåller personuppgifter som ligger under sekretess.

I programmet påstås att det inte finns gällande kontrakt för anställning.
Vi dementerar det. De första anställningsavtalen signerades 14 juli 2015. Vi har nu kopior på samtliga anställningsavtal enligt den nya ordningen liksom den gamla ordningen.

Arbetsmarknadsmyndigheten gjorde för någon vecka sedan en oanmäld inspektion i projektet efter en anmälan. Inspektören besökte byarna och samtalade med korgtillverkare. Protokollet visade inga anmärkningar. Citat: Det finns inte några belägg för att personer arbetar i projektet utan legal anställningsform. Protokollet finns i vår ägo.

I programmet ifrågasätts ”företaget”.
Korgtillverkningen bedrivs alltsedan starten sommaren 2015 som ett socialt företagande inom stiftelsen FDES. Det finns olika bolagsformer i Rumänien, men inte någon specifik form för sociala företag.

I programmet påstås att korgtillverkarna får svarta löner.
Vi dementerar det. Arbetsgivaren har betalat skatt och sociala avgifter för perioden augusti 2015 till mars 2016 med motsvarande 109 411 SEK. Under samma period har motsvarande 98 395 SEK utbetalats i löner. Vi har dokument som styrker varje inbetalning av skatt och varje utbetalning av lön, allt enligt gällande förordningar i Rumänien.

I programmet påstås att ingen korgtillverkare når upp till produktionsnormen.
Vi kan bestrida det med följande statistik.
Dec-15 når 36% av tillverkarna över normen
Jan-16 når 13% av tillverkarna över normen
Feb-16 når 34% av tillverkarna över normen
Mar-16 når 19% av tillverkarna över normen

I programmet påstås att Korgtillverkarna endast får slavlöner, ex Ion Grerus.
Han deltar i nybörjarkursen i februari-16 och som nybörjare producerar han i mars månad 44 korgar med en ersättning av motsv 1 700 SEK i nettolön. Detta motsvarar knappt 50% av normen. Den summan utgör drygt den lagstadgade minimilönen för heltid i Rumänien. På Ions lön betalar arbetsgivaren skatt och sociala avgifter och därmed inkluderas hela familjen i socialförsäkringssystemet.

I programmet påstås att korgtillverkarna ej har sjukförsäkring.
Enligt rumänsk lag har sjukförsäkringen 6 månaders intjänandetid innan försäkringen blir gällande.

Uttalande från 24 korgtillverkare den 10 maj 2016.
”Vi vill att projektet som FDES och Hjärta till Hjärta driver, ska fortsätta. Vi vill arbeta och förtjäna vårt uppehälle i värdighet genom att arbeta i Rumänien.” Underskrivet av 24 korgtillverkare.

Linköping 20160517
Biståndsorganisationen Hjärta till Hjärta
Anders Holmefur
Direktor

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Ge en gåva

Var med och gör skillnad för utsatta medmänniskor i Albanien, Bulgarien, Lettland, Rumänien, Ryssland och Sverige.
90-bankgiro 900-7857
SWISH 900 78 57

Klicka här för att ge