Värdigt liv i medmänskliga och hållbara samhällen Vårt hjärta slår för alla människors rätt till utbildning, inkludering och värdiga levnadsförhållanden med ett särskilt fokus på utsatta barn och familjer.

Tillsammans med våra medlemmar och gåvogivare, skapar vi förutsättningar för framförallt barn och unga att klara sin skolgång. I barn efter barn grundläggs på detta sätt en tro på framtiden där deras drömmar en dag kan bli verklighet.

Vi ger människor förutsättningar att få ett arbete och i ett långsiktigt perspektiv kunna försörja sig själva och sina familjer. Vi motverkar orättvisa strukturer och diskriminering genom att stärka och synliggöra minoriteter som exkluderas i sina egna samhällen. Vi ger aktivt stöd till särskilt utsatta grupper i samhället, bland annat den romska befolkningen i östra Europa och personer med olika funktionsvariationer och deras familjer. Vi ger stöd till våldsutsatta barn och kvinnor och vill hitta vägar att motverka andra former av övergrepp såsom barnäktenskap och människohandel.

I Sverige arbetar vi med försäljning av cirkulerade varor genom fyra second handbutiker som också är plattformar för arbetsintegration och inkludering.
Vi vill möta de samhällsutmaningar vi ser i vårt eget land. Under 2022 växlar vi upp för att i samverkan med andra aktörer möta och mildra den fattigdom och utsatthet som växer fram i Sverige. 

Med utgångspunkt i fyra fokusområden jobbar Hjärta till Hjärta tillsammans med olika partnerorganisationer för en långsiktig förändring enligt vårt enkla och relationella motto – från hjärta till hjärta.