Uncategorized – Hjärta till Hjärta

Uncategorized

Hjärta till Hjärta 30 år – Albanien – en satsning på barn och familj!

När Kosovokrisens flyktingvåg nådde Albanien 1998 lärde Hjärta till Hjärta känna det lilla landet och församlingen i Lac i norra Albanien. Några år tidigare hade Elsie Nilsson kommit till Lac som volontär genom den bibelskola hon gick i mitten på 90-talet och hon kom att ha en avgörande roll i Hjärta till Hjärtas engagemang i landet. Under hennes volontärtid i Albanien fick hon många värdefulla upplevelser som startade ett engagemang för detta fattiga lands utsatta barn och familjer.

500 flyktingar från Kosovo
I Lac lärde hon känna och utvecklade ett samarbete med Dana, Aleksander och Vera Molla och församlingen de fanns med i. Utifrån församlingens sociala arbete blev de ansvariga för 500 flyktingar som vandrat över bergen på grund av kriget i Kosovo – läget var akut och behoven övermäktiga. Detta nödrop från församlingen nådde Hjärta till Hjärta och resulterade i att vi sände flera hjälpsändningar för att lindra nöden och stötta församlingens engagemang för sina olycksdrabbade grannar.

Startade barnhem
När flyktingarna återvänt till Kosovo fortsatte församlingens stora sociala engagemang och församlingen började renovera en lokal föra att starta ett barnhem. Nöden bland de föräldralösa barnen i området var stor och församlingen ville göra en insats och Hjärta till Hjärta var en av flera organisationer som stöttade barnhemmet under uppbyggandet av verksamheten. År 2000 stod barnhemmet klart att ta emot 15 barn och genom ett bidrag från Radiohjälpen utökades kapaciteten så att totalt 25 barn kunde finnas i verksamheten.

Utbildning och familjestöd
På barnhemmet fanns ett tydligt fokus på skola och utbildning då många av barnens tidigare skolgång varit mycket bristfällig och här bidrog Hjärta till Hjärta till att barnen kunde få lärarstöd. Dana Molla var den som lokalt stod för ett fint arbete som ansvarig för barnhemmet. År 2001 utvidgades engagemanget till att också innefatta familjestöd till fattiga familjer och Elsie hade under många år Albanienansvar för Hjärta till Hjärtas stöd till barnhemmet och familjestödet.

Rehabilitering för personer med funktionsvariationer
År 2007 fanns sjukgymnasten Conny Bergqvist med i uppstarten av ett program som utvecklats av WHO (Världshälsoorganisationen) för att på ett enkelt och effektivts sätt skapa möjligheter till rehabilitering för personer med funktionsvariationer i fattiga länder. Detta projekt som kallas CBR (Community Based Rehabilitation) har under åren gjort stor nytta för denna i många fall bortglömda grupp i det Albanska samhället, och ansvariga för denna del av arbetet är paret Aleksander och Vera Molla.

Tryggare uppväxt
Genom arbetet i Albanien har många barn fått en tryggare uppväxt, hjälp med skolgång och omtanke i de olika verksamheterna. Vi är glada att ha funnits med i Albanien under 23 år av Hjärta till Hjärtas 30 åriga historia.

Elise Nilsson, tidigare volontär i Albanien
Mattias Lindsmyr, programkoordinator

MÅNADSGIVARE

GE EN GÅVA

Bli månadsgivare


Som månadsgivare gör du verklig skillnad - tillsammans skapar vi hopp och framtidstro med ett särskilt fokus på utsatta barn och familjer i Östeuropa!


BLI MÅNADSGIVARE

Ge en gåva


Din gåva gör skillnad! Tack för att du bidrar till hopp och framtidstro, förändring och utveckling med ett särskilt fokus på utsatta barn och familjer i Östeuropa!


GE EN GÅVA


GE EN HÖGTIDSGÅVA


GE EN MINNESGÅVA