Nyheter – Hjärta till Hjärta

Nyheter

Språkresan våren 2022

– en del av Hjärta till Hjärtas lokala engagemang för Linköping

Svenska i Din vardag – lär & öva enkelt och snabbt med oss!

Hjärtats Språkresa är för dig som idag förstår lite svenska, men du vill lära dig mer och öva dig i att tala svenska. Du kommer få lära dig viktiga begrepp och fraser i vardagen, när och hur de ska användas.

Fokus är att tala svenska, inte skriva.

Kursen är unik då den innehåller både lektioner i svenska och språkcafé. Varje gång får du en lektion i svenska och sen fikar vi och pratar.

Just nu pågår en kurs som slutar i december 2021.

Är DU intresserad av att vara med i vår 2022?

Vemkvinnor och män över 25 år
Viktigt!Du måste ha uppehållstillstånd och klara dig utan tolk.

Vi återkommer till din mail under januari med besked om kursstart 2022.


Fyll i instresseanmälan till Hjärtats språkresa våren 2022

Hjärta till Hjärta fyller 30 år!

Glädje!

HJÄRTA TILL HJÄRTA FYLLER 30 ÅR!

Kom och fira med oss i Linköpingsbutiken, Attorpsgatan 10, lördagen den 30 oktober kl. 10-17.

Erbjudanden

Rabatt på hela sortimentet i Linköpingsbutiken enligt nedan!
Kan ej kombineras med andra rabatter.

Kl 10-13

10%


Kl 13-15

20%


Kl 15-17

30%

10 % hela dagen i våra systerbutiker i Mjölby, Motala och Kisa. Klicka här för öppettider

Invigning av vårt nya Café – FIKET

Skönt häng i retromiljö och ett bra sortiment till rimliga priser!  

Auktion

Kl 15.30 blir det auktion på utvalda grejer

Buda hem dina favoriter! Intäkterna går till Språkresan  – en del av Hjärta till Hjärtas arbete för ökad inkludering och integration i Linköping.

Livemusik: Seven Souls

Kl 16.00 spelar Seven Souls bästa soulmusiken live hos Hjärta till Hjärta

När var du på konsert senast? Dansa loss till svängiga Seven Souls – live i butiken!
Fritt inträde. Insamling till Språkresan  – en del av  Hjärta till Hjärtas arbete för ökad inkludering och integration i Linköping.

Ge barnen sommarminnen för livet!

Jag vet inte hur många sommarläger jag varit på men det är många, antingen som pirrig och förväntansfull deltagare eller som peppad ledare. Du kanske själv har varit på barnläger, konfaläger, scoutläger, fotbollsläger eller sommarkollo och troligen bär du, precis som jag på positiva, glada och tokiga minnen från dessa sommarens höjdpunkter.

Nu kan du få vara med och ge 60 barn från socioekonomisk svåra förhållanden möjligheten att kunna åka på ett läger vid Adriatiska havet i Albanien.

Temat för lägret är Våra drömmar, Vår framtid! Målet är att barnen och ungdomarna, som är i åldrarna 7-10 år, ska känna sig betydelsefulla och att de har en framtid. Varje barn ska uppmuntras att följa sina drömmar! Lägret har en kristen profil och genom en härlig mix av program och roliga aktiviteter vill ledarna visa barnen att Gud älskar dem och har omsorg om dem på livets alla områden.

Låt oss tillsammans ge barnen sommarminnen för livet, stärkta vänskapsband och nya perspektiv som positivt kan forma deras framtid i rätt riktning.

Det kostar 200 kr/barn och dag på lägret. Då ingår resor, boende, mat och alla aktiviteter. Barnen kommer att delas in i tre grupper och varje grupp har en lägervecka på sju dagar.

Alla gåvor är värdefulla, så skänk efter förmåga!

Swish: 900 78 57 eller BG: 900- 7857 eller klicka här

Märk gåvan: Sommarläger

Varmt tack för ditt engagemang och med önskan om en skön och välsignad sommar!

Mattias Lindsmyr
Programkoordinator

Kampen för alla människors lika värde!

Oavsett om du är fullt fungerande eller om du lever med någon form av funktionsvariation eller begränsning, har du ett okränkbart värde. Det gäller alla människor.

Tyvärr finns det fortfarande länder som brister i ansvaret för sina medborgare med särskilda behov. Det finns samhällen som gömmer undan människor med funktionsvariationer och föräldrar som skäms för sina barn som avviker från normen.

Det finns medmänniskor som föds, lever ett liv i osynlighet och som dör utan att ha varit en del av sitt eget samhälle!

Nu gör vi ett upprop och extra insamling till vårt arbete för människor med kognitiva och fysiska funktionsvariationer.

Din gåva är bland annat med och finansierar psykologerna som arbetar med stödgrupper för föräldrar till barn med funktionsvariationer i Lettland och fysioterapeuterna som arbetar med rehab och funktionsträning på ett center i Albanien.  

Hjälp oss att förändra attityder, att öka kapaciteten och kompetensen om olika metoder för att stödja människor med funktionsvariationer – hjälp oss i kampen för alla människors lika värde!

Swish: 9007857 eller BG: 900-7857 eller klicka här

Märk: Social Omsorg


Varmt tack för din gåva!

Läs mer om våra insatser för människor med funktionsvariationer här.

Mikael Joumé

Direktor

Nyhetsbrev 2 2021

Ordförande har ordet: Romernas dag den 8 april.

För 50 år sedan hölls den första internationella Romakonferensen. Situationen för Europas romer har fortfarande långt kvar för att uppnå en livssituation liknande den som i övrigt finns för Europas befolkning. Tillgång till bostäder, skola för barnen och arbeten. Coronapandemin har på nytt visat att det är de svaga och utsatta som drabbas värre än den övrig befolkning.

Det är normer, värderingar och attityder som gjort att marginalisering och diskriminering fortfarande har mycket som måste ändras. Den romska befolkningen i Europa med sina 12 miljoner, befinner sig inlåsta bakom dubbla lås. Ett av låsen är den egna traditionen och det faktum att många tvingats anpassa sig till majoritetssamhällets krav och förtryck. Det andra låset är det som majoritetssamhället skapat för att hålla romerna skilda från samhället i övrigt. Vår svenska historia uppvisar många exempel på detta.

Den yttre och socialt betingade inlåsningen beskriver en process i majoritetssamhället. Den inre kulturella inlåsningen sker inom den romska befolkningen. Där Romerna själva har låst in sig i sin egen värld. Ungdomar blir gifta med någon i den egna sociala gruppen. Det romska samhället ser på sig självt som något exklusivt och annorlunda än majoritetssamhället. Majoritetssamhället består av gadjos, det vill säga icke-romer, och till dem kan romerna förhålla sig på ett visst sätt, som stipuleras av romerna själva.  Å andra sidan har majoritetssamhället i århundraden behandlat romer som något avvikande och annorlunda. Den svenska särbehandlingen av romer och resandefolket har uppvisat övergrepp som inte kan rättfärdigas.

Det har talats många vackra ord om solidaritet, om att sätta stopp för diskriminering och att ge romerna den rätt som vi alla bör ha i ett modernt samhälle. Nu får det räcka med fina avtal och överenskommelser. Nu måste det vara dags att agera. Vi har i snart 10 år sett utsatta EU-medborgare be om våra allmosor på gator och torg. Dessa utsatta medborgare, där flertalet varit fattiga romer från Rumänien och Bulgarien, har kommit hit för att söka hjälp i en svår situation. Många har mött dem med en enorm solidaritet och vilja att hjälpa dessa utsatta människor. Kanske börjar civilsamhällets aktörer att tröttna och ge upp efter snart 10 år?

Den unga generationen av romer som nu växer upp MÅSTE få utbildning och mötas av respekt från oss alla, både lokalt och nationellt. Tillsammans kan vi skapa en framtid med tro på förändring. I Sverige kom folkrörelserna att inge hopp om en ny framtid för över 150 år sedan. Det var främst frikyrkofolket som stakade ut en ny inriktning, sedan kom den politiska samhällsomvandlingen. På många platser har Europas Romer upplevt en andlig väckelse och idag är det romska pingstförsamlingar som har den största tillväxten av nyomvända, ett fenomen som också har bidragit till positiv samhällsförändring och utveckling.
Utmaningen idag är att vi i Europa måste inse vårt ansvar. Myndigheter på EU-nivå, nationella organ och lokala samhällen måste tillsammans med den romska befolkningen göra gemensamma ansträngningar. Om det gick att förändra det svenska samhället för 150 år sedan måste det vara möjligt i de länder som berörs idag.

Jörgen Ljung
Ordförande i Hjärta till Hjärta och nätverket av svenska organisationer som arbetar i Rumänien

”Är det du som på ideell basis ska starta och driva vårt café?”

OM OSS

Hjärta till Hjärta är en icke vinstdrivande biståndsorganisation och samhällsaktör på kristen grund.

Utöver våra internationella biståndsinsatser har vi ett viktigt samhällsuppdrag i Sverige – Vi tar ställning och verkar för ökad jämlikhet, inkludering och mot alla dimensioner av fattigdom, orättvisor och utanförskap.

Våra second handbutiker är en mötesplats för en mångfald av människor som arbetar, praktiserar, rehabiliteras eller integreras i vårt samhälle.
Vi betraktar oss som en kompletterande aktör i den svenska välfärden.
Nästa komponent och mötesplats blir ett café.

OM CAFÉET

Konceptet är enkelt. I direkt anslutning till second handbutiken i Linköping och i en trivsam miljö där interiören uteslutande har ett vintagetema, erbjuder vi ett bassortiment av kaffe, smörgåsar och fikabröd till ett överkomligt pris. Det är inte flashigt eller pråligt, men robust och medvetet. Hållbarhet är den röda tråden.

Caféet är både ett mål och en metod. Målet är att skapa en trivsam miljö, en stunds avkoppling och därmed ett mervärde för våra second handkunder.
Målet är också att skapa ytterligare en mötes- och aktivitetsplats – ett sammanhang – för människor som på ideell basis vill ge av sin tid, sitt kunnande och engagemang för ett högre syfte.

Ur ett integrationsperspektiv ser vi caféet som en metod eller plattform med låga trösklar där människor med varierande etnicitet och livsresor kan mötas, inkluderas och integreras genom att tillsammans driva och utveckla en verksamhet.
Vem älskar inte en kopp kaffe liksom? 

OM DIG

Vi söker nu en eller flera personer som på ideell basis vill starta och driva caféet.
Hjärta till Hjärta står för alla driftskostnader men du/ni tar ansvar för och samordnar den löpande driften.
Kanske befinner du dig i mitten eller senare delen av livet? Kanske är du på väg att varva ned i yrkeslivet och karriären? Kanske har du alltid drömt om att driva ett café?
Nu har du chansen att utan egna vinstintressen eller personliga risker förverkliga drömmen och dessutom göra en god insats för vårt samhälle!

Din roll som spindeln i nätet innebär bland annat att:

  • ansvara för bemanning och schemaläggning
  • planera och hantera inköp och beredning
  • tillse att villkoren för servering/beredning samt miljö- och sanitetskrav efterlevs
  • verka för att utveckla verksamheten genom till exempel varierande utbud, kampanjer, miljöförbättringar etc.

För att lyckas och trivas i rollen tror vi att du har lite av en entreprenörsådra.
Du är utåtriktad, serviceminded och får energi i mötet med människor. Du uppskattar mångfald och är nyfiken på kulturöverskridande möten och samarbeten. Du är organiserad och tydlig, men samtidigt prestigelös och lyhörd för såväl medarbetare som kunder. Du är arbetsledande men du är inte rädd för att själv hugga i när det behövs.
Stöd finns att tillgå inom ekonomi och HR, men den löpande driften förväntas du hantera självständigt.
Målsättningen är att bygga upp en pool av medarbetare till caféet.

Caféet kommer att öppna under sensommaren/hösten 2021 beroende på restriktionsläget.
Öppettider blir initialt samma som butiken; tisdagar och torsdagar kl. 12:00-18:00 samt lördagar kl. 10:00 – 15:00.

Intresseanmälan och några rader om dig själv skickas till Mikael Joumé, direktor:
mikael@hearttoheart.se

Under våren kommer vi att bjuda in till informationsmöte och samtal om förutsättningarna.

Några minnesbilder från min tid på HJÄRTAT

Hjärta till Hjärta firar ju 30 år, jag har haft förmånen att arbeta på Hjärtat under några av de åren, i slutet på 1990-talet och början av 2000.

Lärorika, omvälvande och betydelsefulla år för mig. Det finns mycket att berätta, jag vill dock använda det här utrymmet och skriva lite om:

RESORNA

En av anledningarna till att jag ville jobba på Hjärtat var möjligheten att besöka flera av mottagarländerna. Att på plats få se hur Hjärtats kända devis fungerar: ”Ingen kan hjälpa alla men alla kan hjälpa någon.”

Rätt snart blev en av mina uppgifter att organisera resor, att erbjuda människor att följa med för att själva se och på det sättet engagera sig. Jag brukade ibland säga till människor som funderade på en resa: ”Följ med om du vågar, risken är stor att du blir engagerad!”

Resor ordnades till Lettland, Rumänien, Albanien, Ukraina, Ryssland m.fl länder.

Jag berättar kort om ett par av länderna vi besökte och några minnen.

RUMÄNIEN

Rumänien blev det första land som jag besökte. Och det blev en hel del resor dit. Flyg från Arlanda till Bukarest och där mötte oss alltid Rickard Klerfors som tillsammans med sin fru Margareta då var Hjärtats utsända i Rumänien.

Margareta tillsammans med oss på ett familjebesök

Vi besökte Hjärtats barnhem, eller sluss, ”Casa Blanca” i Bukarest. Barn från fattiga familjer eller direkt från gatan placerades där. De flesta barnen blev placerade i familjehem eller hos sina biologiska föräldrar. Idag är de ju vuxna och klarar sig bra.

Besök hos fattiga familjer, på sjukhus, fängelser mm. En rundtur med minibuss till flera av de platser Hjärtat arbetade i då: Bukarest, Caransebes, Turnu Severin och inte minst Piscu Vechi. Och hela tiden med Rickard som outtröttlig guide och berättare. Arbetet med fadderfamiljer på de olika platserna var länge en av hörnpelarna i Hjärtats arbete, i både Rumänien och Lettland. En familj eller enskild, även skolor i Sverige fick en familj som ”sin”, fick också möjlighet att skicka paket med önskade förnödenheter till familjen och även någon gång besöka familjen. Oförglömliga resor för mig och för de som var med!

En av resenärerna möter för första gången ”sin” familj i Rumänien

En av de unga killarna på Casa Blanca var Catalin Vlad. Han fångades upp av personal på barnhemmet innan han kom ut på gatan. Tidigt visade han intresse för att spela gitarr, fick ekonomisk hjälp av Hjärtat för en musikutbildning. Han blev snabbt en driven gitarrist och är idag ett musikaliskt geni, en gitarrvirtuos som rest i flera länder för konserter. Han försörjer sig idag helt på sitt spelande. Jag hade glädjen att få skänka honom min bästa gitarr i samband med en av resorna, ett instrument som för länge sedan är helt sönderspelad! Catalin har varit i Sverige flera gånger och gjort bejublade turnéer för Hjärta till Hjärta. Kanske läge snart igen för en ny turné med Catalin?!

ALBANIEN

I samband med Kosovokriget 1998 – 99 flydde många Kosovoalbaner undan kriget till bl.a Albanien. Hjärtat hade då, som nu, ett nära samarbete med en kristen församling i staden Lac, i norra Albanien.

Vi fick ett nödrop från församlingen där om kläder, mat och diverse annat nödvändigt för arbetet med flyktingarna.

På märkliga vägar kunde vi lasta tre gamla bussar, av vilka Hjärtats buss Helge nog var den som var i bäst skick!  Sammanlagt 21 personer från olika delar av Sverige var med på resan.

Med så många människor tätt tillsammans och 3 bussar som ibland var i behov av service och reparationer var det alltid spännande, ständiga utmaningar.

Resan gick genom Tyskland, Österrike, Italien. Färja från Bari i Italien till Durres i Albanien.

En rastplats i södra Tyskland, på väg mot Albanien. Hjärtats mångårige bussförare, Sigge Andersson, tillsammans med en av resenärerna Anita Haglund. Lägg märke till baklämmen på vår buss, Helge, som fick tjäna som serveringsbord!

Under några dagar i och omkring staden Lac fick vi en värdefull lektion i hur hjälparbete ska fungera. Många flyktingar från kriget sökte skydd i Albanien och församlingen i Lac gjorde enorma insatser för att hjälpa de som behövde hjälp. Ingen frågade efter härkomst, trosinriktning eller status. Fokuset var hela tiden att hjälpa människor i nöd.

Många minnesbilder finns kvar från besöket i Lac.

Resenärerna till Albanien.

– Kvällarna, i skydd av mörkret, när hela karavaner av främst hästskjutsar och överbyggda, skraltiga vagnar sakta körde genom stan. Tittade man noga kunde man se att på vagnarna, under skynkena, satt det ett antal flyktingar som fått hjälp att lämna krigets fasor.

– Den gamla bensinstationen i Lac som församlingen fått disponera och som tjänstgjorde som mottagningscentral för flyktingarna. Jag glömmer aldrig bilden av hur Sigge står tillsammans med en gammal kosovoalbansk flykting, de omfamnar varandra och gråter tillsammans.

– Gudstjänsterna tillsammans med församlingen. Mitt i all nöd, all misär blev dessa samlingar ett viktigt andningshål för församlingen och för oss och en påminnelse om vad som är det viktigaste i livet. Den sången vi fick vara med om i de gudstjänsterna var lovsång i dess rätta mening.

Elsie Nilsson, initiativtagare till resan, tillsammans med Alexander Molla, pastor i församlingen i Lac.

Rubriken på de här raderna är ju några minnesbilder från min tid på Hjärtat. Och som alla förstår kan det aldrig bli heltäckande med några nedslag så här. Det finns ju många andra minnesbilder, från andra resor men också från arbetet hemma på Hjärtat.

Jag kan ändå verkligen uppriktigt och tacksamt säga att hjälpen når fram. Hjärtat har haft och har fortfarande en stor och viktig uppgift.

Mjölby i mars 2021

Sture Kårén

Hjärta till Hjärta 30 år – Albanien – en satsning på barn och familj!

När Kosovokrisens flyktingvåg nådde Albanien 1998 lärde Hjärta till Hjärta känna det lilla landet och församlingen i Lac i norra Albanien. Några år tidigare hade Elsie Nilsson kommit till Lac som volontär genom den bibelskola hon gick i mitten på 90-talet och hon kom att ha en avgörande roll i Hjärta till Hjärtas engagemang i landet. Under hennes volontärtid i Albanien fick hon många värdefulla upplevelser som startade ett engagemang för detta fattiga lands utsatta barn och familjer.

500 flyktingar från Kosovo
I Lac lärde hon känna och utvecklade ett samarbete med Dana, Aleksander och Vera Molla och församlingen de fanns med i. Utifrån församlingens sociala arbete blev de ansvariga för 500 flyktingar som vandrat över bergen på grund av kriget i Kosovo – läget var akut och behoven övermäktiga. Detta nödrop från församlingen nådde Hjärta till Hjärta och resulterade i att vi sände flera hjälpsändningar för att lindra nöden och stötta församlingens engagemang för sina olycksdrabbade grannar.

Startade barnhem
När flyktingarna återvänt till Kosovo fortsatte församlingens stora sociala engagemang och församlingen började renovera en lokal föra att starta ett barnhem. Nöden bland de föräldralösa barnen i området var stor och församlingen ville göra en insats och Hjärta till Hjärta var en av flera organisationer som stöttade barnhemmet under uppbyggandet av verksamheten. År 2000 stod barnhemmet klart att ta emot 15 barn och genom ett bidrag från Radiohjälpen utökades kapaciteten så att totalt 25 barn kunde finnas i verksamheten.

Utbildning och familjestöd
På barnhemmet fanns ett tydligt fokus på skola och utbildning då många av barnens tidigare skolgång varit mycket bristfällig och här bidrog Hjärta till Hjärta till att barnen kunde få lärarstöd. Dana Molla var den som lokalt stod för ett fint arbete som ansvarig för barnhemmet. År 2001 utvidgades engagemanget till att också innefatta familjestöd till fattiga familjer och Elsie hade under många år Albanienansvar för Hjärta till Hjärtas stöd till barnhemmet och familjestödet.

Rehabilitering för personer med funktionsvariationer
År 2007 fanns sjukgymnasten Conny Bergqvist med i uppstarten av ett program som utvecklats av WHO (Världshälsoorganisationen) för att på ett enkelt och effektivts sätt skapa möjligheter till rehabilitering för personer med funktionsvariationer i fattiga länder. Detta projekt som kallas CBR (Community Based Rehabilitation) har under åren gjort stor nytta för denna i många fall bortglömda grupp i det Albanska samhället, och ansvariga för denna del av arbetet är paret Aleksander och Vera Molla.

Tryggare uppväxt
Genom arbetet i Albanien har många barn fått en tryggare uppväxt, hjälp med skolgång och omtanke i de olika verksamheterna. Vi är glada att ha funnits med i Albanien under 23 år av Hjärta till Hjärtas 30 åriga historia.

Elise Nilsson, tidigare volontär i Albanien
Mattias Lindsmyr, programkoordinator

Nyhetsbrev 1 2021

MÅNADSGIVARE

GE EN GÅVA

Bli månadsgivare


Som månadsgivare gör du verklig skillnad - tillsammans skapar vi hopp och framtidstro med ett särskilt fokus på utsatta barn och familjer i Östeuropa!


BLI MÅNADSGIVARE

Ge en gåva


Din gåva gör skillnad! Tack för att du bidrar till hopp och framtidstro, förändring och utveckling med ett särskilt fokus på utsatta barn och familjer i Östeuropa!


GE EN GÅVA


GE EN HÖGTIDSGÅVA


GE EN MINNESGÅVA