Publicerad den

Nyhetsbrev 2 2024

Sommarläger för krigsdrabbade barn i Ukraina, en lyckad rullstolskampanj, årsredovisningen i miniformat och kreativa insamlingsmöjligheter i senaste numret av nyhetsbrevet!

Publicerad den

Nyhetsbrev 1 2024

Publicerad den

Skänk en gåva till Karins minne

Idag flaggar vi på halv stång för Karin Widerstedt, som tillsammans med sin man Sixten grundade Hjärta till Hjärta.

Fröet till Hjärta till Hjärta såddes i början av 60-talet, då paret Widerstedt fick nöd för människorna i Polen, ett efter andra världskriget sargat folk som levde bakom järnridån. De började skicka hjälpsändningar och vardagsrummet i Vikingstad fylldes med kläder och mat i lådor. Hundratals hjälpsändningarna skickades till Polen under 30 år, innan Hjärta till Hjärta grundades som organisation.

Karin ägnade hela sitt liv åt att hjälpa människor. Med stor omsorg, en varm blick och kramar fick hon varje människa i rummet att känna sig sedd och viktig.

Karin avled den 9 december 2023, i en ålder av 93 år. Ett redskap för Gud har fullgjort sitt uppdrag. Men Karin och Sixtens livsverk lever vidare, genom den hjälp som varje år når tusentals människor i utsatthet – i såväl Sverige som Östeuropa.

Vi som fortsatt verkar inom Hjärta till Hjärta känner en stor sorg och saknad efter en trogen, engagerad och stark kvinna – och vi tackar Gud för den förebild Karin var.

I samma anda vill vi fortsätta att förvalta Karins och Sixtens arv – för att sprida hopp och stärka individer till ett självständigt och värdigt liv i hållbara samhällen.

För den som önskar går det bra att skänka en gåva till Karins minne:

Swish: 900 78 57

BG: 900-7857

Märk: Karin

Ge en gåva till Karins minne

Publicerad den

Nyhetsbrev 4 2023

Publicerad den

Din gåva bryter barnens utanförskap

Många barn i Albanien, Bulgarien och Rumänien lever i fattigdom, samtidigt som kraven i skolan är stora. Men hur orkar man koncentrera sig i skolan på dagen och göra läxor på kvällen, om man inte har mat i magen, bor trångt och har föräldrar som inte själva kan läsa eller hjälpa till?

Utbildning är den viktigaste faktorn för att ta sig ur fattigdom och kunna förändra sitt liv. Därför stöttar Hjärta till Hjärta läxhjälpsprojektet After School, som hjälper cirka 500 barn som annars hade riskerat att komma efter och hoppa av skolan. Många av dem är romer. Genom After School får barnen mat och stöd från lärare i mindre grupper.

Och projektet ger goda resultat – för de individuella barnen, men också för samhället i stort! 

Tidigare sattes ofta de romska barnen i egna klasser, på grund av sin etnicitet – och få föräldrar var delaktiga i sina barns skolgång.

Men det har ändrats, då barnen i After School ofta har ännu bättre resultat än sina klasskompisar. Nu vill även föräldrar i majoritetssamhället att deras barn ska vara med i projektet, vilket leder till fördjupad integration och minskad polarisering.

Tack att du bidrar till att bryta barnens utsatthet och fattigdom!

Vill du ha mer information om After School? Läs här!

Du kan bidra ekonomiskt här:

Bankgiro: 900-7857

Swish: 900 7857