Hjärta till Hjärta samarbetar med Bulgarian Aid Mission (BAM).
Roma Mediator är ett program inom Team Roma där man coachar romer och hjälper dem att finna arbeten. Det ordnas med yrkesutbildningar och starta eget-kurser.  Vi har redan sett ett par exempel på personer och familjer som har kunnat skaffa sig en försörjning på hemmaplan och inte längre behöver ge sig ut på en desperat migration till andra EU-länder i jakt på försörjning.

Vi stödjer en fotbollsskola för barn och ungdomar som kommer från det romska ghettot i staden Plovdiv. Vi är med och ger After School-utbildning till romska barn och ger stöd till ungdomar som studerar på gymnasieskolor och yrkesutbildningar.

Vi stöder en judo- och karateverksamhet för utsatta romska barn och ungdomar som bor i det aktuella området. Ett krav för att få delta är att barnen sköter skolan. Här vill man också integrera mer After School-verksamhet för att hjälpa barnen att klara skolan.

I en annan stad i norra Bulgarien har vi varit med och startat upp ett  hemtjänstprojekt. Hitintills har sex personer anställts. Av dessa har fyra tidigare tiggt för sin och familjens försörjning i Sverige. En av vårdtagarna, en äldre kvinna har tidigare tiggt i Sverige.