Skänk en matkasse till en utsatt familj – få ett fint gåvogram!

Medmänniskor i Östeuropa förlorar sina arbeten och inkomster till följd av pandemin. Hungern är ett faktum. Tillsammans med våra partnerorganisationer delar vi ut matkassar till hundratals särskilt utsatta familjer i Albanien, Bulgarien, Lettland och Rumänien. En matkasse som inhandlas i respektive land, innehåller basvaror för en flerbarnsfamilj och den kostar i genomsnitt 50 kronor för en dag eller 350 kronor för en vecka. Skänk efter förmåga – varje gåva lindrar hunger!
Tack för visad medmänsklighet.

Så här fungerar det:

Din gåva på minst 50 kronor hanteras av Hjärta till Hjärta, en biståndsorganisation under tillsyn av Svensk Insamlingskontroll som utfärdar så kallade 90-konton. 90-konto är en kvalitetsstämpel – som givare ska du känna dig trygg med att pengarna används enligt avsikt till rimliga administrativa kostnader.

Hjärta till Hjärta förmedlar ekonomiska anslag till väletablerade partnerorganisationer i våra verksamhetsländer i Östeuropa.

Partnerorganisationerna köper in matkassar lokalt i respektive verksamhetsland.

I samverkan med sociala myndigheter distribueras matkassarna till särskilt utsatta familjer.

Partnerorganisationerna är skyldiga att återrapportera hur anslagen har använts och hur många familjer som har fått en matkasse.


Våra fina gåvogram:

  • Gåvogram PDF A4 (minst 50kr)