fbpx

Utökad hemtjänst skapar arbetstillfällen i Rumänien

Äldreprojektet med hemtjänsten för äldre i Rumänien fyller en viktigt funktion och kommundelsnämnden vill ta ett större ekonomiskt ansvar för verksamheten. Nu tas verksamheten till nytt län i syfte att också skapa arbetstillfällen.

Direkt efter att lagen om att äldre personer har rätt att få hemtjänst i Rumänien startade rumänska Hjärta till Hjärta hemtjänstverksamheten i Bukarest 2001. Hemtjänst erbjuds utifrån vårdtagarnas behov och tjänsten är kostnadsfri. De äldre är fattiga, ensamma och i stort behov av omvårdnad. Personalen gör ett fantastiskt arbete för de äldre.

Utan givare ingen hemtjänst Rumänien är ett land med stora sociala behov och samhällets resurser är begränsade. Det till trots ser vi allt fler tecken i Rumänien på att landets myndigheter och politiker vill ta ansvar för landets medborgare. En tid efter det att hemtjänsten startat i Bukarest fick det rumänska Hjärta till Hjärta ett visst stöd ekonomiskt till verksamheten från det rumänska Socialdepartementet men utan stöd från Hjärta till Hjärtas givare hade hemtjänstprojektet inte kunnat fortsätta.

Kommunen vill ta större ansvar Den kommundelsnämnd i Bukarest i vilken verksamheten bedrivs har nyligen gett en invit till det rumänska Hjärta till Hjärta. Kommundelsnämnden vill ta ett större ekonomiskt ansvar för verksamheten. Det är mycket positivt. Om löftet om stöd verkligen kommer att infrias vill Hjärta till Hjärta utveckla, förbättra och utöka verksamheten i staden. Många äldre lider ofattbart mycket nöd och lever i en mycket utsatt situation. Äldre som vårdats på sjukhus och som får komma hem, lämnas idag åt sitt öde. Hemtjänsten behöver förstärkas med rehabilitering och sjukgymnastik för äldre som återvänt hem.

Hemtjänstbehov & nya arbetstillfällen Hjärta till Hjärta har under de senaste åren ökat insatserna för fattigdomsbekämpning och inkludering av den romska minoriteten i bland annat Bulgarien och Rumänien. En av huvudorsakerna till fattigdomsmigrationen och tiggeriet vi ser är bristen på arbete och försörjning hemma. På samma gång är behoven av omsorg för äldre i hemländerna enorma och ökande.

Hjärta till Hjärta har beslutat att under 2017 starta ett hemtjänstprojekt för äldre i länet Bacau. Behovet av hjälp till fattiga äldre på landsbygden här är stort. Målsättningarna med projektet är: • Att ge hemtjänst till äldre i länet Bacau. • Att skapa arbetstillfällen för socio-ekonomiskt utsatta personer som lever i utanförskap och fattigdom, potentiella fattigdomsmigranter samt hemvändande fattigdomsmigranter.

Klicka här för att ge en gåva till äldreprojektet i Rumänien
Du kan även Swisha din gåva till 123 196 33 47 märk gåvan med “Äldreprojektet Rumänien”

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Ge en gåva

Var med och gör skillnad för utsatta medmänniskor i Albanien, Bulgarien, Lettland, Rumänien, Ryssland och Sverige.
90-bankgiro 900-7857
SWISH 900 78 57

Klicka här för att ge